Btw/icp-aangifte FE doen

Je kunt in Profit één geconsolideerde btw/icp-aangifte doen voor een Fiscale Eenheid (FE). Deze functionaliteit is niet beschikbaar in Nederland.

Inhoud

Beschrijving

Een Fiscale Eenheid (FE) in Profit is een groep administraties die (financieel, economisch en organisatorisch) met elkaar verweven zijn, zoals een Holding met één of meerdere BV’s. Deze administraties moeten in Profit deel uitmaken van dezelfde omgeving.

Je kunt de btw/icp-aangifte voor een FE automatisch betalen met behulp van een gegenereerd betalingskenmerk. Dit werkt ook voor de loonaangifte binnen Profit Payroll.

Je volgt dezelfde werkwijze als voor de normale btw-aangifte, echter dan vanuit de hoofdadministratie via een van de normale procedure afwijkend startmenupad.

De Belastingdienst kan je verzoeken om voor een administratie die deel uitmaakt van een fiscale eenheid, toch zelfstandig ICP-aangifte te doen. Dit doe je dan volgens de standaard procedure en niet via de FE-aangifte.

Als er een FE is waarbij je voor één administratie de ICP-aangifte los moet versturen, wordt bij deze administratie een losse ICP-regel aangemaakt. Voor de andere administraties die tot de FE behoren wordt een ICP- regel toegevoegd op FE-niveau (waarin de gegevens van de los te versturen opgaaf niet voorkomen).

De btw-aangifte is altijd hetzelfde bij een FE: ongeacht of het vinkveld Icp los versturen aanstaat bij een of meer tot de FE behorende administraties.

Video

Voorbereiding

Btw/icp-aangifte FE signalen activeren

Als je btw/icp-aangifte doet voor de Fiscale eenheid kun je de bijbehorende Profit-signalen activeren. Deze signalen wijzen je erop dat de uiterste betaaldatum (instuurdatum aangifte) van de aangifte voor de Fiscale Eenheid nadert.

Signalen voor btw/icp-aangifte voor Fiscale Eenheid:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Signaal / Definitie
 2. Filter op Fiscale Eenheid om de beschikbare signalen te zien.
 3. Volg verder de werkwijze voor het gebruiken en inrichten van een Signaal.

Btw/ICP-aangifte FE doen

Als je btw/icp-aangifte wilt doen voor een Fiscale eenheid, voeg je een aangifte toe voor de periode waarover je aangifte wilt doen vanuit de Hoofdadministratie. Je doet per periode één aangifte. Afhankelijk van de instellingen bij de btw-aangifte is dit een maand-, kwartaal- of jaaraangifte. Profit voegt na iedere periode automatisch een icp-aangifte toe, afhankelijk van de aangifteperiode die je hebt ingesteld bij de instellingen voor de icp-aangifte.

Btw/ICP-aangifte Fiscale Eenheid toevoegen:

 1. Open een andere administratie op een van deze manieren:
  • Ga naar: Algemeen / Administratie / Openen.
  • Druk op sneltoets F11.
  • Klik op je foto en dan op Administratie selecteren.

  Profit toont de beschikbare administraties:

 2. Dubbelklik op de administratie.
 3. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte Fiscale Eenheid.
 4. Volg verder de standaardprocedure voor het doen van btw/ICP-aangifte.

  Bij het toevoegen van de nieuwe FE-aangifte zie je in de voortgangstatus hoeveel (tot de FE behorende) administraties zijn betrokken bij de berekening.

  Daarna zie je eventueel een melding dat icp-aangiften zijn toegevoegd, die je los moet verzenden.

Icp-aangifte los van Fiscale Eenheid

Behalve tegelijk met alle administraties in de fiscale eenheid kun je ook ICP-aangiften apart voor een administratie verzenden.

Normaal maakt Profit de icp-aangifte tegelijk met de btw-aangifte. Bij Fiscale eenheden is het ook mogelijk een losse icp-aangifte toe te voegen. Dit kan als je in de hoofdadministratie van de Fiscale eenheid het veld Icp-aangifte los van fiscale eenheid versturen aan hebt gevinkt.

Als je losse icp-aangiften toevoegt, zie je een lege icp-regel in de FE weergave (in de hoofdadministratie). Als je die lege regel selecteert, kun je de losse icp-aangiften van de subadministraties klaarzetten. Deze worden dan verzonden naar de Belastingdienst, via Verzenden en ontvangen van de berichten met de Belastingdienst.

Losse icp-aangifte van FE verzenden:

 1. Open de administratie.
 2. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte.
 3. Volg verder de procedure bij Btw-aangifte elektronisch verzenden.

Als je vanuit de hoofdadministratie van de Fiscale Eenheid de ICP-aangifte aanmaakt, dan zie je daarna via Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte Fiscale Eenheid een lege regel met 0 in de weergave terug.

Je kunt de aangemaakte icp-aangifte in de subadministratie raadplegen, via het menu Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte. Hier vind je de gegenereerde ICP-aangifte met het aangiftebedrag terug.

Direct naar

 1. Btw/icp-aangifte
 2. Btw/icp inrichten
 3. Btw/icp-begrippen en scenario's
 4. Voor het eerst starten met btw/icp-aangiften in Profit
 5. Icp-register bijhouden
 6. Btw/icp-aangifte doen
 7. Btw-aangifte betalen
 8. Suppletie btw-aangifte indienen
 9. Btw/icp-aangifte FE doen
 10. Btw/icp-aangifte accorderen via OutSite (Accountancyportal)
 11. Btw/icp-aangifte België
 12. Btw/icp-aangifte Luxemburg
 13. Aangifte omzetbelasting Caribbean
 14. Aangifte omzetbelasting Aruba