Btw/ICP-aangifte indienen bij Belastingdienst

Na het definitief maken van de btw/icp-aangifte(n) dien je deze in bij de Belastingdienst.

Je hebt twee mogelijkheden om de btw/icp-aangifte naar de Belastingdienst te versturen:

 • Klaarzetten en elektronisch verzenden
 • Afdrukken en invullen op de website van de Belastingdienst

Inhoud

Btw-aangifte elektronisch verzenden

De definitieve btw-aangifte zet je klaar voor verzending naar de Belastingdienst. Vervolgens verzend je deze (automatisch) naar de Belastingdienst.

Als je de aangifte niet elektronisch verzendt via Profit, maar handmatig invult op de website van de Belastingdienst, kun je deze stap overslaan.

Je hebt een Digipoort-certificaat nodig. We raden je aan om je gebruik maken van een Digipoort-verzamelcertificaat van AFAS. Zo niet, dan moet je zelf het certificaat aanschaffen en inrichten.

Let op:

Een icp-aangifte met als aangiftebedrag € 0,00 verstuur je niet naar de Belastingdienst. Dit is een lege aangifte en de Belastingdienst eist niet dat je deze instuurt. Profit geeft een foutmelding dat het exportbestand niet kan worden aangemaakt als je toch de lege icp-aangifte klaarzet ter verzending.

Een lege icp-aangifte toont geen gegevens in de kop van de aangifte (Aangiftedatum, Aangiftetijdvak en BTW-identificatienummer). Deze gegevens worden alleen gevuld als het icp-aangiftebedrag hoger is dan € 0,00.

Btw-aangifte klaarzetten en verzenden:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte.
 2. Selecteer de zojuist gemaakte aangifte.

  Als er in de betreffende periode ook een icp-aangifte is, kun je deze onafhankelijk van de btw-aangifte klaarzetten.

  Een suppletieaangifte btw kun je ook klaarzetten. Een optie is om een eventuele suppletieaangifte onderdrukken voor verzenden.

 3. Klik op de actie: Klaarzetten.

  Je ziet nu een melding dat het bestand gereed is. Hiermee is het digitale bestand klaargezet voor het verzenden naar de Belastingdienst.

 4. Klik op de actie: Verzenden/ontvangen.

  Je verzendt en ontvangt hiermee alleen berichten voor het Digipoort-profiel binnen de communicatieservice. Profit verzendt de aangifte uitsluitend via XBRL/Digipoort.

  Deze actie is beschikbaar, als je bent geautoriseerd voor Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.

 5. Als de aangifte is verzonden, verandert de status van de aangifte in Verzonden.
 6. Controleer de verzending van de aangifte.

  Ga daarvoor naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht.

In de weergave Btw/icp-aangifte staat extra informatie over verzonden aangiften. Je ziet onder andere wanneer de aangifte verstuurd is, en of deze geaccepteerd is door de Belastingdienst. De status Ontvangen betekent dat de aangifte in goede orde is ontvangen en dat de Belastingdienst de aangifte kan verwerken; dit houdt uiteraard niet in dat de Belastingdienst inhoudelijk akkoord is met de aangifte.

Daarnaast kun je aan de weergave velden toevoegen om de status te tonen: Geaccepteerd, afgekeurd en Gegenereerd. Als het veld afgekeurd is aangevinkt betekent dat de Belastingdienst de aangeleverde gegevens niet kan verwerken. Als je een afgekeurde btw/icp-aangifte of suppletieaangifte hebt gecontroleerd en de fouten hebt opgelost, dan kun je deze aangifte deze nog een keer klaarzetten.

De aangiften in deze weergave krijgen een kleurcodering op basis van de Status aangifte, zodat je kunt zien op welke aangiften je actie moet ondernemen:

 • Rood - een afgekeurde aangifte
 • Groen - aangifte ontvangen door Belastingdienst of buiten het systeem om ingediend (verzending onderdrukt)
 • Wit - je moet nog actie ondernemen

De terugkoppeling van de Belastingdienst kan je zien in de Communicatieconnector, als deze functionaliteit geactiveerd is.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Communicatieconnector .
 2. Klik op: Btw-aangifte.
 3. Klik achter het bericht op de detailinformatie. Hier zie je waarom de Belastingdienst de aangifte heeft afgekeurd en wat je mogelijk moet veranderen.
Btw-aangifte invullen op website Belastingdienst

Als je de aangifte niet elektronisch verzendt, druk je deze af. Vul de gegevens vervolgens in op de website van de Belastingdienst.

Let op:

Als je de aangifte niet elektronisch verzendt via Profit, hoef je de btw-aangifte niet klaar te zetten. Wel moet je de aangifte definitief maken, zodat je zeker weet dat je de definitieve gegevens aanlevert aan de Belastingdienst.

Btw-aangifte afdrukken en handmatig invullen op website Belastingdienst:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte.
 2. Selecteer de aangifte.
 3. Klik op de actie: Afdrukken.
 4. Ga naar: de website van de Belastingdienst.
 5. Vul de gegevens van het overzicht in op de website. Raadpleeg de help van de Belastingdienst voor meer informatie.

Direct naar

 1. Btw/ICP-aangifte doen
 2. Btw/icp-aangifte toevoegen
 3. Btw-aangifte controleren
 4. Icp-aangifte controleren
 5. Btw/icp-aangifte definitief maken
 6. Btw/icp-aangifte onderdrukken voor verzenden
 7. Btw/icp-aangifte indienen bij Belastingdienst