Icp-aangifte controleren

Als je als ondernemer goederen of diensten aan een btw-plichtige afnemer in een ander EU-lidstaat levert, dan is er sprake van een intracommunautaire prestatie (icp). Je registreert deze icp-prestaties in Profit al voor de btw-aangifte, maar je moet hiervoor ook icp-aangifte doen.

Inhoud

Beschrijving

Je registreert IC-leveringen (goederen en diensten) automatisch via btw-codes op de factuur.

Je hoeft geen btw over deze goederen te berekenen. Dit is het zogenoemde nultarief. Het nultarief mag je alleen toepassen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De door jou geleverde goederen hebben Nederland daadwerkelijk verlaten.
 • De buitenlandse afnemer heeft een btw-nummer. Dit nummer moet je op de factuur vermelden.

Via de omzetbedragen die geregistreerd worden per btw-code, maak je de icp-aangifte tegelijk met de btw-aangifte. Ook eigen goederen die je overbrengt naar een ander land binnen de EU komen op de icp-aangifte.

Voorbeeld: 

Een Nederlandse dierenarts behandelt de dieren van een veehouder in België. Hij berekent 0% btw op de factuur aan een Belgische veehouder. De Belgische veehouder moet de Belgische btw zelf berekenen en afdragen aan de Belgische belastingdienst. De Nederlandse dierenarts moet de omzet opgeven op de btw-aangifte en in de icp-aangifte.

De btw-secties die voor de icp-aangifte gebruikt wordt is de sectie Door mij verrichte leveringen binnen de EU. Per btw-sectie heeft Profit standaard btw-codes gekoppeld. Het kan zijn dat je hiervan bent afgeweken.

Er zijn ook zeer specifieke transacties die niet via een factuur gaan, en daardoor niet in de btw/icp-aangifte zouden komen. Bijvoorbeeld bij reparatie van goederen in het buitenland. Dit soort transacties leg je handmatig vast in een icp-register.

Als je btw-plichtig bent, doe je periodiek btw-aangifte. Profit genereert de icp-aangifte dan automatisch tegelijk met de btw-aangifte. Als je per maand btw-aangifte doet, zie je dus elke keer ook een icp-aangifte. Je mag hier onder bepaalde voorwaarden van afwijken. Als je btw-aangifte per maand doet en de icp-aangifte per kwartaal, zal Profit bij elke derde btw-aangifte en een icp-aangifte genereren. Als je niet geboekt hebt op een btw-code voor intracommunautaire leveringen, dan zal de automatisch gegenereerde icp-aangifte leeg zijn.

Bij btw-aangifte voor Fiscale Eenheid kun je een afwijkende procedure volgen voor het doen van icp-aangifte.

Let op:

ABC-levering voor de icp-aangifte wordt niet in Profit ondersteund.

Voorbereiding
Signalen voor icp-aangifte

Icp-aangifte doen is grotendeels je eigen verantwoordelijkheid. Hiervoor sta je enkele signalen ter beschikking waarmee je o.a. tijdig kunt signaleren dat de uiterste instuurdatum van de icp-opgaaf of die van de icp-opgaaf Fiscale Eenheid nadert.

Signalen voor icp-aangifte:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Signaal / Definitie.
 2. Filter op icp om de beschikbare signalen te zien.
 3. Volg verder de werkwijze voor het gebruiken en inrichten van een Signaal.
Icp-aangifte raadplegen

Je kunt de icp-aangifte raadplegen tot op de facturen die erin opgenomen zijn.

Icp-aangifte raadplegen/controleren:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte.
 2. Open de eigenschappen van de regel waarin het veld Icp is aangevinkt.

  Je ziet vervolgens een regel met het bedrag dat Profit heeft geregistreerd qua intracommunautaire goederen en qua intracommunautaire diensten.

 3. Open de eigenschappen van de icp-aangifte.

  Je ziet nu de transacties die geregistreerd staan met o.a. debiteurnummer, bedrag, land en factuurnummer.

  Let op:

  Een icp-aangifte met als aangiftebedrag € 0,00 verstuur je niet naar de Belastingdienst. Dit is een lege aangifte en de Belastingdienst eist niet dat je deze instuurt. Profit geeft een foutmelding dat het exportbestand niet kan worden aangemaakt als je toch de lege icp-aangifte klaarzet ter verzending.

  Een lege icp-aangifte toont geen gegevens in de kop van de aangifte (Aangiftedatum, Aangiftetijdvak en BTW-identificatienummer). Deze gegevens worden alleen gevuld als het icp-aangiftebedrag hoger is dan € 0,00.

 4. Open eventueel de eigenschappen van de transactie, waarbij je de journaalpost te zien krijgt.
 5. Open eventueel de factuur.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Btw/icp-aangifte doen
 2. Btw/icp-aangifte toevoegen
 3. Btw-aangifte controleren
 4. Icp-aangifte controleren
 5. Btw/icp-aangifte definitief maken
 6. Btw/icp-aangifte onderdrukken voor verzenden
 7. Btw/icp-aangifte indienen bij Belastingdienst