BBO-aangifte Aruba indienen

Je kunt met Profit de aangifte omzetbelasting voor ondernemingen in Aruba doen. Dit gedeelte is een aanvulling op de algemene beschrijving van de btw/icp-aangifte en beschrijft alleen zaken die relevant zijn voor organisaties die aangifte doen in Aruba.

In Profit blijft de term Btw gehandhaafd (in plaats van BBO). Overal waar je in Profit of in de Profit Help de term Btw tegenkomt, lees je BBO.

Let op:

Je beschikt alleen over deze functionaliteit als de administratie als Land wetgeving Aruba heeft en de Nederlandse Antillen functionaliteit is geactiveerd.

Beschrijving

Voor ondernemingen gevestigd op Aruba is het verplicht maandelijks aangifte te doen van omzetbelasting. In Aruba heet de omzetbelasting BBO: Belasting op bedrijfsomzetten. De BBO-aangifte bevat drie secties:

  • Vrijgestelde omzet. Alle gerealiseerde omzet, die vrijgesteld is aan omzetbelasting. Op de belastingdienst website van Aruba is meer informatie te vinden over leveringen die vrijgesteld zijn: www.siad.aw.
  • Belaste omzet. Alle gerealiseerde omzet, met uitzondering van de vrijgestelde omzet.
  • Totaal verschuldigde belasting op bedrijfsomzetten. De totaal verschuldigde belasting is de belaste omzet * 2,5 %.

Health Tax (BAZV - Bestemmingsheffing AZV)

De belasting op bedrijfsomzetten in Aruba bestaat uit 1,5% BBO en vanaf januari 2015 ook Health tax 1%. Dit betekent dat bij facturering van één artikel moet resulteren in meerdere btw-regels op de factuur. Dus één grondslag met meerdere btw-codes.

Leveringen en diensten die vrijgesteld zijn voor de BBO, zijn ook vrijgesteld voor de Health tax. Zo verricht een arts voor zowel de BBO als de BAZV vrijgestelde diensten.

Bij het aanmaken en genereren van verkooporders en verkoopfacturen genereert Profit btw-totaalregels voor BBO en Health tax (BAZV). Als je factureert in Profit dan wordt de verschuldigde BBO en Health tax (BAZV) op de factuur vermeld.

Bij de facturatie resulteert één factuurregel in twee (of meer) btw-totaalregels. Je kunt dit inrichten bij de btw-code door één of meer btw-codes te koppelen. Deze gekoppelde btw-codes gaan automatisch mee in de facturatie.

Voorbeeld factuur met meerdere btw-totaalregels

Btw-code 1 - Belasting op bedrijfsomzet (BBO) 1,5%

Gekoppelde btw-code 2 - Health tax 1%

Gekoppelde btw-code 3 - Environmental tax 1%

Bij het aanmaken/boeken van een verkoopfactuur van 1000,- met btw-code 1 ontstaat de volgende journaalpost met drie btw-regels:

Rekening

Omschrijving

Btw-code

Debet

Credit

10001

Debiteur Ubbens B.V.

 

1035,00

 

 

Aan Omzet

1

 

1000,00

 

Aan Belasting op bedrijfsomzet (BBO)

1

 

15,00

 

Aan Health tax

2

 

10,00

 

Aan Environmental tax

3

 

10,00

Bij het boeken van de factuur zie je via de knop Btw totaalregels welke btw-code(s) Profit ophaalt.

Voorbereiding

Werkwijze