Icp-register bijhouden

Leveringen en verwervingen binnen de EU leg je in Profit automatisch vast via de btw-codes bij een factuur. Er zijn ook zeer specifieke transacties die niet via een factuur gaan, en daardoor niet in de btw/icp-aangifte zouden komen. Bijvoorbeeld bij reparatie van goederen in het buitenland. Dit soort transacties leg je handmatig vast in een icp-register.

Het icp-register in Profit gebruik je voor het vastleggen van btw-bedragen van goederen en voor diensten.

De icp-transactie komt alleen in de icp-aangifte als de 'Indicatie loonwerk' en de indicatie 'Uitgaand' aan staan en als je zowel de hoeveelheid als de waarde per stuk invult. Het bedrag in de icp-aangifte is dus 'Hoeveelheid x Waarde'.

Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor de specifieke situaties die onder de icp vallen en voor de uitzonderingssituaties die niet onder de icp vallen.

Als je een transactie hebt toegevoegd, kun je deze niet meer wijzigen. Wel kun je ter controle de eigenschappen opvragen. Mocht de transactie niet correct zijn, dan moet je deze verwijderen en een nieuwe toevoegen.

Icp-register toevoegen:

 1. Ga naar:  Financieel / Btw/icp / Icp-register.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer bij Kenmerk rekening of het gaat om een debiteur of crediteur.
 4. Selecteer bij Rekeningnummer de buitenlandse debiteur of crediteur.
 5. Selecteer bij Datum handeling de datum waarop de handeling plaatsvond.
 6. Vink eventueel Indicatie loonwerk aan, als de transactie om loonwerk gaat. Zo niet, dan gaat het om goederen.
 7. Vink Indicatie uitgaand aan, als het om een levering aan een ander EU-land gaat. Als je dit uitlaat gaat het om een verwerving uit een ander EU-land.
 8. Vul Type item en Itemcode in.
 9. Vul het aantal goederen in bij Hoeveelheid die in het icp-register moet worden vastgelegd.
 10. Vul de Waarde in het icp-register moet worden vastgelegd.
 11. Klik op: Volgende.
 12. Voeg eventueel een notitie toe.
 13. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Btw/icp-aangifte
 2. Btw/icp inrichten
 3. Btw/icp-begrippen en scenario's
 4. Voor het eerst starten met btw/icp-aangiften in Profit
 5. Icp-register bijhouden
 6. Btw/icp-aangifte doen
 7. Btw-aangifte betalen
 8. Suppletie btw-aangifte indienen
 9. Btw/icp-aangifte FE doen
 10. Btw/icp-aangifte accorderen via OutSite (Accountancyportal)
 11. Btw/icp-aangifte België
 12. Btw/icp-aangifte Luxemburg
 13. Aangifte omzetbelasting Caribbean
 14. Aangifte omzetbelasting Aruba