Btw/icp-aangifte België

Je kunt met Profit de btw/icp-aangifte voor organisaties in België doen. Dit gedeelte is een aanvulling op de algemene beschrijving van de btw/icp-aangifte en beschrijft alleen zaken die relevant zijn voor organisaties die aangifte doen in België.

Beschrijving

In principe moet elke btw-plichtige in België maandelijks een btw-aangifte doen. Deze aangifte moet je uiterlijk de 20ste dag van de kalendermaand die volgt op de betrokken maand indienen. De eventuele betaling van btw moet gebeuren binnen dezelfde termijn als de aangifte.

Op uiterlijk 24 december moet elke belastingplichtige de belasting storten die verschuldigd is voor de handelingen van de maand december. Het bedrag van het voorschot komt overeen met de belasting die verschuldigd is tussen 1 en 20 december van het lopende jaar. Het bedrag van het voorschot kan ook forfaitair worden vastgelegd op basis van de belasting die verschuldigd was voor de handelingen van de maand november tijdens het lopende jaar.

Kwartaalaangifte

De belastingplichtige mag, behalve als leverancier van minerale oliën, alleen een kwartaalaangifte indienen als:

  • de jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan 500.000 euro (exclusief btw)
  • je een voorschot betaalt dat overeenkomt met een derde van de belasting die verschuldigd was in het voorgaande kalenderkwartaal

Elke kwartaalaangifte moet je uiterlijk de 20ste van de maand die volgt op het kalenderkwartaal waarop deze betrekking heeft, indienen. Het btw-saldo moet je binnen dezelfde termijn storten. Het voorschot moet je uiterlijk de 20ste dag van de 2de of 3de maand van het kalenderkwartaal betalen.

Je hebt het aangiftetijdvak in de financiële administratie-instellingen vastgelegd.

Icp-list/aangifte

Btw-plichtigen moeten per maand of per kwartaal de opgave van de intracommunautaire handelingen (met andere landen binnen de EU) ter controle indienen. De maandelijkse opgave moet op zijn laatst de 20ste van de volgende maand ingediend zijn. Bij de kwartaalopgave is dit de maand na afloop van het kwartaal. De aangifte moet alle intracommunautaire leveringen en andere gelijkgestelde transacties vermelden die je tijdens het afgelopen kwartaal hebt gedaan bij voor de btw geïdentificeerde klanten, in een andere lidstaat binnen de EU. Deze opgave vermeldt voor elke klant:

  • Naam
  • Volledig adres
  • Btw-identificatienummer
  • Bedrag van de uitgevoerde handelingen

Wanneer er geen transactie is geweest hoef je ook geen aangifte te doen.

Klantenlisting

Belgische btw-belastingplichtigen zijn verplicht om ieder jaar vóór 31 maart een lijst in te dienen van de belastingplichtige afnemers waaraan in de loop van het verstreken kalenderjaar goederen werden geleverd of diensten werden verstrekt. De grondslag voor de klantenlisting stel je in via de administratie-instellingen op het tabblad Btw, met het veld Minimumgrondslag.

Meegeleverde analyses

Met Profit worden de volgende analyses meegeleverd:

  • Btw-controle België (Vorig jaar)
  • Btw-controle België (Huidig jaar)

Doorschuiven negatieve btw-secties

Komt het bij jou wel eens voor dat je de btw-aangifte niet definitief kunt maken vanwege een negatief saldo in een bepaalde btw-sectie? Het indienen van een btw-aangifte met negatieve bedragen is in België niet toegestaan. Negatieve btw-bedragen kunnen voorkomen in de secties 81, 82 en 83, omdat zowel debet- als de creditfacturen van de betreffende goederen, diensten en investeringen worden geboekt. Je kunt negatieve btw-secties doorschuiven naar een volgende periode met de actie Doorschuiven negatieve secties. Je schuift het negatieve bedrag net zolang door tot het vak weer positief is. Het handmatig doorschuiven van negatieve btw-bedragen via een memoriaalboeking is dus verleden tijd! Klik hier voor meer informatie over het doorschuiven van negatieve btw-secties.

Voorbereiding

Werkwijze