Btw België inrichten

Dit onderwerp beschrijft de inrichting van de btw/icp-aangifte voor organisaties in België.

Deze beschrijving is een uitbreiding op de Help-pagina's over de btw. Lees deze Help-pagina's in combinatie met de onderstaande informatie.

Btw-tariefgroepen en -secties (en de koppeling hiertussen) worden meegeleverd met Profit, mits de administratie als Land wetgeving België heeft en de functionaliteit is geactiveerd.

Beschrijving

Je kunt over deze functionaliteit beschikken, zodra je de activering België (functionaliteit) hebt geactiveerd.

Als je een Nederlandse licentie hebt, dan heeft de eerste administratie in de omgeving Nederland als Land wetgeving. Om btw-aangifte in België te kunnen doen, moet je een administratie toevoegen waarin je België selecteert bij Land wetgeving.

Op basis van de activering beschik je over de juiste btw-codes, btw-tarieven en btw-secties. Hierbij gelden de volgende aandachtspunten:

 • Je kunt geen btw-codes toevoegen. De btw-codes die ze in België hanteren worden meegeleverd in de standaard Belgische ERP-omgeving. Vanuit deze omgeving maak je een export van de btw-codes. Je importeert de codes in de nieuwe omgeving.
 • Veel btw-codes worden aan twee btw-secties gekoppeld. Het koppelen van de btw-codes aan de btw-secties is een handmatige actie.
 • In een omgeving met een Nederlandse licentie kun je de activering België (functionaliteit) inschakelen, maar dan heb je niet de Belgische btw-codes. Je kunt deze importeren via Financieel / Beheer / Import grootboek / Btw-code. Voer de import bij voorkeur eerst in een testomgeving uit en roep eventueel de hulp in van een AFAS-consultant.

Aandachtspunten Ordermanagement, Projecten, Abonnementen:

 • Voor de Nederlandse administraties importeer je standaard bij het artikelbestand een Nederlandse btw-tariefgroep. Voor België gelden aparte btw-tariefgroepen, die je achteraf aanvult via Ordermanagement / Beheer / Import item / Btw-tariefgroep per item.
 • Als vanuit een Nederlandse en Belgische administratie dezelfde debiteur wordt geleverd/gefactureerd dan voeg je een extra debiteur toe. Dit is niet nodig als een debiteur maar uit één administratie wordt geleverd/gefactureerd.

Aandachtspunten algemeen:

Let ook op de volgende aandachtspunten over de btw-functionaliteit van België in het algemeen:

 • Het is mogelijk om creditnota's apart, in een ander dagboek en met een andere factuurnummerreeks, te journaliseren. Hiervoor stel je in de integratiesoort een apart dagboek in. Het dagboek dat je instelt voeg je toe in Financieel.
 • Btw-codes voor België en Nederland zijn niet hetzelfde. Let dus op met voorkeurwaarden op btw-codes op grootboekrekeningniveau.
 • Btw-codes voor België koppel je aan een Soort rekening. Dit veld is beschikbaar in het grootboekrekeningschema. Op basis van de gekoppelde btw-code wordt het btw-aangiftevak bepaald. Dit geldt alleen voor de inkoopkant: Soort rekening is nooit 'Overig' bij kostenrekeningen.
 • Om een Belgisch grootboekrekeningnummer te gebruiken voeg je in een bestaande omgeving een vrij veld toe voor het Belgisch rekeningnummer. Het grootboekrekeningschema in België is vastgesteld.
 • Btw-listing (klantenlisting) wordt één keer per jaar aangegeven. In principe is dit voor elke debiteur. Hiervoor is een btw-nummer nodig. De minimumgrondslag voor klantenlisting is € 200 (wettelijk minimum). Je kunt de grondslag voor de klantenlisting instellen via de administratie-instellingen op het tabblad Btw, met het veld Minimumgrondslag.
 • In de Belgische btw-aangifte beschik je ook over de acties Historische inkopen afdrukken en Historische verkopen afdrukken. Hiermee druk je rapporten af die moeten aansluiten op de aangifte.
Werkwijze
Zie ook