Btw/ICP-aangifte accorderen via OutSite (Accountancy)

Je kunt als accountant en belastingadviseur de btw/icp-aangifte van jouw cliënten digitaal beschikbaar stellen via OutSite (de accountancyportal) en de cliënt kan de aangifte via de portal elektronisch accorderen.

Voordelen:

  • Automatiseren met een workflow voor het accorderen van de btw/icp-aangifte.
  • Met één druk op de knop plaats je de aangifte uit cliëntomgeving op de portal (OutSite) in je eigen accountancyomgeving en deze komt terecht in het dossier van de cliënt.
  • De cliënt kan via zijn portal-account de btw/icp-aangifte inzien en beoordelen.
  • Het elektronisch accorderen biedt een extra controle op de juistheid van de aangifte.
  • Je stuurt de aangifte van jouw cliënten naar de Belastingdienst via je eigen accountancyomgeving. Dit bespaart kosten, aangezien er maar één certificaat voor communicatie met Digipoort nodig is.
  • Je ziet de verzendstatussen van alle cliëntaangiftes in één overzicht.
  • Stap vooruit in het efficiënt samenwerken tussen jou en de cliënt.

Deze functionaliteit is bedoeld voor accountants- en administratiekantoren met een Accountancy-licentie van Profit of de Standard Edition waarbij de accountancybundel in de licentie is opgenomen en waar de klanten van de accountant gebruik maken van Profit Small Business. Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor omgevingen met een Nederlandse licentie. De licenties voor België, Luxemburg en de Nederlandse Antillen zijn uitgesloten.

Let op!

Bij de status Verzonden naar portal kun je als Klant zelf de btw-aangifte nog verwijderen met de actieknop Verwijder laatste aangifte.

In een uitzonderingssituatie is het via Support mogelijk om een definitieve aangifte die is klaargezet/verzonden alsnog te verwijderen, enkel wanneer de aangifte niet is geaccepteerd bij de Belastingdienst.

Inhoud

Video

Beschrijving

Het proces van de btw-aangifte accorderen via de accountancyportal verloopt via een workflow.

Fin_Btw/icp-aangifte accorderen via OutSite (10)

De accountant maakt een nieuwe btw/icp-aangifte aan in de omgeving van de klant. Hij wil de btw/icp-aangifte laten beoordelen door zijn klant en stuurt deze als bericht naar zijn eigen accountancyomgeving (OutSite). De aangifte bestaat uit een rapport in pdf-formaat voor de cliënt en uit een XBRL die bij accorderen naar de Belastingdienst gestuurd wordt. In de omgeving van de accountant wordt het bericht verwerkt. Op basis van het omzetbelastingnummer waar het bericht vandaan komt, wordt de bijbehorende verkooprelatie (de klant) opgezocht. Het btw-rapport komt als dossieritem in het dossier van deze verkooprelatie te staan. Dit start automatisch de workflow; de eerste taak in de workflow wordt toegewezen aan de klant.

De klant ziet in de Accountancyportal in OutSite het nieuwe dossieritem met het rapport van de btw-aangifte en beoordeelt de aangiftecijfers in het rapport. Nadat de klant de btw/icp-aangifte heeft gecontroleerd, kan hij deze goedkeuren, afkeuren of terugzetten naar de accountant met een vraag, zoals is ingericht in de workflow. Hieruit volgt een bericht van de klant:

  • bij ‘akkoord’-bericht wordt de btw/icp-aangifte definitief gemaakt en is het proces in de cliëntomgeving afgerond. De btw/icp-aangifte in de accountancy-omgeving wordt automatisch klaargezet voor verzending naar de Belastingdienst.
  • bij ‘afgekeurd’-bericht wordt de status van de btw/icp-aangifte veranderd van ‘ter accordering’ naar ‘afgekeurd’. In dat geval moet de accountant de btw/icp-aangifte in de cliëntomgeving aanpassen en opnieuw insturen ter accordering.

Het is niet mogelijk om een nieuwe jaarsuppletie aan te maken, zolang er nog een btw/icp-aangifte in de accountancyportal staat ter accordering bij de klant.

Schematisch ziet het workflowproces voor het acccorderen van de btw-aangifte er bijvoorbeeld zo uit:

Fin_Btw/icp-aangifte accorderen via OutSite (Accountancyportal) (10)

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook