Automatische afdracht loonheffing

Je kunt de loonheffing automatisch betalen, als je beschikt over Profit Financieel. Als je deze functionaliteit inricht, bepaalt Profit het te betalen bedrag en registreert dit als openstaande post. Vervolgens kan Profit het bedrag meenemen in een automatische betaalopdracht aan de Belastingdienst.

Je kunt deze functionaliteit gebruiken voor de omzetbelasting (alleen in Nederland en Belgiƫ) en de loonheffing (alleen in Nederland). Als je deze functionaliteit niet inricht of als je niet beschikt over Profit Financieel, dan kun je deze functionaliteit niet gebruiken en verricht je de betalingen handmatig.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt de loonheffing automatisch betalen, als je de loonjournaalpost journaliseert naar Profit Financieel met de exportdefinitie Profit integratie. Dit richt je in op het tabblad Journalisering bij de werkgever. In Profit Financieel moet je de omgeving en administratie inrichten voor betalingen aan de Belastingdienst. Dit kan de huidige omgeving zijn, of een andere omgeving.

Als je een andere journaliseringsmethode gebruikt bij de werkgever, moet je de loonheffing handmatig betalen.

Let op:

Je mag de omgeving en administratie waarnaar gejournaliseerd wordt, alleen wijzigen als de laatste definitieve loonaangifte verricht is. Als er nog correctieregels zijn, moet je deze eerst klaarzetten. Zo niet, dan kan dit een onjuiste journalisering tot gevolg hebben.

Als je deze functionaliteit in gebruik neemt, zal Profit een controle doen om na te gaan of er reeds een automatisch gegenereerde openstaande post is.

Klaarzetten loonaangifte

Profit genereert een openstaande post bij het klaarzetten van de loonaangifte. Deze wordt direct gejournaliseerd met de volgende gegevens:

 • Profit bepaalt automatisch het correcte (unieke) betalingskenmerk op basis van de methodiek van de Belastingdienst.
 • Profit neemt de boekstukdatum over uit het salarisverwerkingsplan.
 • Profit bepaalt de feitelijke betaaldatum op basis van de betaaldatum die in de Aangiftecockpit wordt getoond, rekening houdend het de betaaltermijn in dagen die je hebt vastgelegd bij Instellingen administratie. Als de betaaldatum hierdoor in het verleden ligt, zet Profit de betaaldatum om in de systeemdatum.

Bij het klaarzetten ontstaat tevens een workflow voor de afhandeling van 'Facturen in omloop'.

Bij correcties op de loonaangifte zal Profit automatisch bepalen of je nog een verschilbedrag moet betalen. Hierbij kunnen zich bijvoorbeeld de volgende situaties voordoen:

 • Je hebt de eerste aangifte van een periode klaargezet, maar de openstaande post nog niet betaald.

  Profit zet de originele openstaande post op 0 en genereert een nieuwe openstaande post voor het totaalbedrag.

 • Je hebt de eerste aangifte van een periode klaargezet en de openstaande post betaald.

  Profit genereert een nieuwe openstaande post voor het te betalen verschil. Als je geld terugkrijgt van de Belastingdienst, ontstaat een creditnota die met een toekomstige aangifte verrekend kan worden.

  Let op:

  Deze functionaliteit kan niet gebruikt worden voor betalingen (correcties) over een voorgaand jaar waarvoor de Belastingdienst een naheffingsaanslag oplegt.

  De Belastingdienst kan namelijk niet bepalen waarop de betaling betrekking heeft, waardoor deze gezien wordt als een onverschuldigde betaling (c.q. vooruitbetaling). Het kost de Belastingdienst veel werk om uit te zoeken waarop een dergelijke betaling betrekking heeft. Daarom moet je betalingen (correcties) over een voorgaand jaar altijd handmatig doen.

Verzenden van aangifte

Het verzenden van de loonaangifte verloopt volgens de standaard procedure van de loonaangifte.

Ingebruikname van deze functionaliteit

Bij ingebruikname zal Profit een extra controle uitvoeren, om dubbele betalingen aan de Belastingdienst te voorkomen. In de periode van ingebruikname kunnen zich de volgende situaties voordoen:

 • Je hebt de loonaangifte al klaargezet

  Profit kan niet bepalen of je de loonheffing al betaald hebt. Daarom moet je de loonheffing van de huidige periode nog handmatig betalen. Je gaat de automatische betaling gebruiken vanaf de volgende periode.

 • Je hebt de loonaangifte nog niet klaargezet

  Je gaat de automatische betaling gebruiken vanaf de huidige periode.

Voorbereiding

Werkwijze