Loonaangifte klaarzetten en verzenden

Je maakt de loonaangifte definitief, door deze klaar te zetten. Vervolgens verzend je deze (automatisch) naar de Belastingdienst.

Als je gebruik maakt van de pensioenaangifte, dan zet je deze tegelijk met de loonaangifte klaar. Het proces van de pensioenaangifte is geïntegreerd met het proces van de loonaangifte.

Na het verzenden van de loonaangifte voert de Belastingdienst een integriteitscontrole uit. Dit houdt in dat de Belastingdienst de technische geldigheid van de aangeleverde gegevens controleert (maar niet de fiscale geldigheid). Op basis hiervan kunnen in Profit de volgende statussen worden teruggemeld:

 • afgekeurd

  De Belastingdienst kan de aangeleverde gegevens niet accepteren. In de kolom Fout zie je de melding staan.

 • Ontvangen

  De Belastingdienst kan de aangifte verder verwerken, omdat deze zonder problemen door de integriteitscontrole is gekomen.

Aangifte klaarzetten voor verzending:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Aangiftecockpit.
 2. Selecteer de perioderegel.

  Je ziet de aangifteregels uit de geselecteerde periode.

 3. Selecteer de aangifteregel van Soort 'Correctie aangifte' met de status 'Geen' of '(Voorlopig) gecontroleerd'.

  De aangifteregel moet de status Gecontroleerd hebben voordat je kunt klaarzetten.

  Als de status Geen is, moet je de aangifte eerst controleren. Als de status Voorlopig gecontroleerd is, moet je eerst de periode accorderen in de salarisverwerking.

  Let op:

  De status van een aangifte wordt/blijft Voorlopig verwerkt als er nog niet-geaccordeerde verwerkingen in de aangifte zijn opgenomen. Je kunt hem dan nog niet klaarzetten.

  Klik daarom nogmaals op Controleren en vervolgens op Nee bij de vraag of je niet-geaccordeerde verwerkingen wilt meenemen bij het controleren.

 4. Klik op de actie: Klaarzetten.

  Het klaarzetten van de aangifte verloopt via de wachtrij.

  Hier vind je meer informatie over de wachtrij.

 5. Berichten uitwisselen

  Je kunt het verzenden en ontvangen van berichten automatiseren via een Geplande taak.

 6. Als de aangifte is verzonden, verandert de status van de aangifte in Verzonden.
 7. Controleer de verzending van de aangifte:

  Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht.

Zie ook

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte controleren
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Loonaangifte waarden herleiden of verklaren
 7. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 8. Correcties in loonaangifte raadplegen
 9. Aangifte opnieuw insturen
 10. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 11. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 12. Ander loonheffingennummer
 13. Afwijkend aangiftetijdvak
 14. Automatische afdracht loonheffing
 15. Loonaangifte onderdrukken
 16. Kopie loonaangifte opslaan als bestand