Crediteur Belastingdienst inrichten

Je kunt de betalingen voor de afdracht OB (Omzetbelasting, btw) en LH (Loonheffing) aan de Nederlandse Belastingdienst automatisch betalen via Profit Financieel.

Let op:

Er zijn twee uitzonderingen: de btw-suppletie en jaaroverschrijdende correcties op de loonaangifte kunnen niet automatisch worden betaald.

Inhoud

Beschrijving

De betaling van OB (Omzetbelasting, btw) en LH (Loonheffing) kun je automatisch laten verwerken en betalen. Hiervoor moet je de Belastingdienst als crediteur met het juiste bankrekeningnummer toevoegen en gegevens instellen. Ook bepaal je o.a. hoe de journaalpost eruitziet die Profit automatisch toevoegt.

Let op:

Deze functionaliteit kan niet gebruikt worden voor betalingen (correcties) over een voorgaand jaar waarvoor de Belastingdienst een naheffingsaanslag oplegt.

De Belastingdienst kan namelijk niet bepalen waarop de betaling betrekking heeft, waardoor deze gezien wordt als een onverschuldigde betaling (c.q. vooruitbetaling). Het kost de Belastingdienst veel werk om uit te zoeken waarop een dergelijke betaling betrekking heeft. Daarom moet je betalingen (correcties) over een voorgaand jaar altijd handmatig doen.

Je kunt een aparte worfklow Aangifte LH/OB (Profit) in InSite inrichten om de aangiften bij de Belastingdienst automatisch te laten beoordelen.

Tenslotte kun je een signaal activeren om te signaleren dat er een openstaande post is om te betalen.

De openstaande post ontstaat op het moment dat het betaalbestand wordt verwerkt. Je betaalt de openstaande post op het moment dat ook de andere automatische betalingen worden gedaan.

Crediteur Belastingdienst toevoegen

Voor het automatisch betalen van de belasting moet je de Belastingdienst als crediteur toevoegen.

Crediteur 'Belastingdienst' toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Crediteur.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Voeg de Belastingdienst toe als crediteur als deze nog niet aanwezig is. Vul de volgende gegevens in:
  1. Naam: Belastingdienst
  2. Zoeknaam: BELASTINGD
  3. Adres: Stationsplein 50, 7311 NZ Apeldoorn
  4. Postadres: Postbus 701, 7300 AS Apeldoorn
  5. Telefoonnr. werk: 0800-0543
  6. Website: http://www.belastingdienst.nl
  7. Vink Vul aanvullende velden organisatie in aan.

   Dit veld is alleen zichtbaar als aanvullende velden standaard niet getoond worden. Dit hangt af van de instellingen in Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen, tabblad Organisatie/persoon.

  8. Land van de bank: NL.
  9. Bankrekening: NL86INGB0002445588
  10. Vink Is crediteur aan.
  11. Valuta: EUR.
  12. Betaalvoorwaarde: 30 dagen.
  13. Vink Automatisch betalen aan.
  14. Verzamelrekening: 1600 Crediteuren binnenland.
  15. Btw-plicht: Selecteer de Btw-plicht. Dit moet je verplicht invullen.
Crediteur Belastingdienst inrichten

Als je de Belastingdienst hebt toegevoegd als crediteur, richt je deze vervolgens in voor automatische betalingen. Dit wil zeggen dat je het bankrekeningnummer invult waar je de betalingen automatisch naar overmaakt en je vinkt Automatisch betalen aan.

Crediteur 'Belastingdienst' inrichten voor automatische betalingen:

 1. Ga naar: Financieel / Crediteur / Crediteur.
 2. Open de eigenschappen van de crediteur Belastingdienst.
 3. Ga naar het tabblad: Bankrekening.
 4. Voeg bij Bankrekening het bankrekeningnummer toe als hier nog niets staat. Als je geen bankrekeningnummer vult, kun je geen automatische betalingen aan deze crediteur doen.
 5. Als de naam/woonplaats van het bankrekeningnummer afwijkt van de naam/woonplaats van de crediteur, vul je dit in:
  1. Open de eigenschappen van het bankrekeningnummer.
  2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
  3. Vul de Afwijkende naam en/of Afwijkende woonplaats in.
  4. Klik op: Opslaan en sluiten.
 6. Ga naar het tabblad: Betaling.
 7. Selecteer bij Bankrekening het bankrekeningnummer van de crediteur waarop je de betalingen moet overmaken.
 8. Vink Automatisch betalen aan.
 9. Ga naar het tabblad: Crediteur .
 10. Selecteer bij Beoordelaar de gebruiker die de aangifte voor de Belastingdienst moet controleren via de workflow Aangifte LH/OB (Profit). De openstaande post bij de Belastingdienst wordt niet geblokkeerd voor betaling en is dus direct betaalbaar via de crediteurenbetaling.
 11. Klik op: Opslaan en sluiten.
Betaling Belastingdienst in administratie-instellingen bepalen

Als je de betalingen aan de Belastingdienst automatisch wilt uitvoeren, bepaal je o.a. de betalingstermijn en je stelt in welk type openstaande post Profit moet creëren.

Automatische betaling Belastingdienst instellen:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar het tabblad: Betaling Belastingdienst.
 3. Selecteer bij Openstaande post de openstaande post die Profit automatisch moet genereren voor de Loonheffing en/of Omzetbelasting.

  Als er sprake is van een Fiscale eenheid, dan kun je dit veld alleen inrichten bij de hoofdadministratie.

  Voor de afdracht loonheffing kijkt Profit naar de administratie van de werkgever (HRM / Organisatie / Werkgever, tablad Integratie).

 4. Selecteer de Crediteur 'Belastingdienst'.
 5. Selecteer het (inkoop)dagboek waarin je de betaling van de omzetbelasting en/of loonheffing aan de Belastingdienst wilt boeken.
 6. Selecteer in Tegenrekening OB de grootboekrekening die als tegenrekening dient in de journaalposten van de betaling van omzetbelasting, bijvoorbeeld '1870 Afdracht Btw'.

  Let op:

  Je kunt de velden Crediteur 'Belastingdienst', Tegenrekening OB en Tegenrekening LH achteraf niet wijzigen. Dit is echter wel mogelijk als je eerst het veld Openstaande post leegmaakt.

  In de eigenschappen van deze tegenrekening moet het veld Btw toestaan uitgevinkt zijn. Anders kan deze rekening niet worden verwerkt in een automatische journaalpost voor de betaling aan de Belastingdienst.

 7. Vul bij Betaling omzetbelasting het aantal dagen in voorafgaand aan de uiterste betaaldatum waarop de omzetbelasting betaald moet worden.

  Deze datum komt als vervaldatum bij de openstaande post.

  Als je signalen hebt ingesteld kunnen de betreffende signaal van deze datum gebruik maken.

 8. Selecteer bij Tegenrekening LH  de grootboekrekening die als tegenrekening dient in de journaalposten van de betaling van loonheffing, bijvoorbeeld 1825 'Te betalen loonheffing'.

  Je kunt dit veld alleen invullen als je Profit Payroll gebruikt.

  Let op: 

  In de eigenschappen van deze tegenrekening moet het vinkveld Btw toestaan uit staan. Anders kan deze rekening niet worden verwerkt in een automatische journaalpost voor de betaling aan de Belastingdienst.

 9. Vul het aantal dagen voorafgaand aan de uiterste betaaldatum waarop de loonheffing betaald moet worden.

  Deze datum komt als vervaldatum bij de openstaande post. Je kunt dit veld alleen invullen als je Profit Payroll in de licentie hebt.

 10. Klik op: Opslaan en sluiten.
Beoordelen aangifte LH/OB inrichten voor betaling Belastingdienst

Je kunt de openstaande facturen van de Belastingdienst beoordelen via Profit of InSite (via de workflow Aangifte LH/OB (Profit)). Profit blokkeert de openstaande post bij de Belastingdienst niet en deze wordt direct vrijgegeven voor betaling.

Let op!

De openstaande post van de Belastingdienst wordt nooit geblokkeerd voor betaling!

Er is een aparte workflow Aangifte LH/OB (Profit) beschikbaar voor het controleren van aangiften bij de Belastingdienst. Deze workflow is vergelijkbaar met de workflow Inkoopfactuur (Profit). Als je de workflow Aangifte LH/OB (Profit) wilt gebruiken moet je de beoordelaar hebben ingevuld bij de crediteur Belastingdienst.

Deze aangifte wordt ook gebruikt voor de Loonbelasting. Je richt deze workflow Aangifte LH/OB (Profit) in InSite als volgt in:

Type pagina activeren:

De functionaliteit van dit onderdeel kan alleen gebruikt worden als je het corresponderende type pagina activeert in de eigenschappen van de site. Je bepaalt per site of je de functionaliteit gebruikt of niet.

Naam van het te activeren type pagina:

 • Aangifte LH/OB (Profit)

Type pagina activeren

Menu-item Aangifte LH/OB toevoegen:

Neem de overzichtspagina Aangifte LH/OB (Profit) op in het menu van de site. Deze pagina toont te beoordelen automatische betalingen. Je ziet deze niet in het overzicht Inkoopfacturen in workflow.

Zie ook

Signaal voor betalen Belastingdienst activeren

Als je de Belastingdienst als crediteur hebt ingesteld en de betalingen aan de Belastingdienst automatisch wilt uitvoeren, kun je ook het Profit-signaal Betalen omzetbelasting of loonheffing (Profit) activeren. Dit signaal wijst je erop dat er openstaande posten voor de omzetbelasting en/of loonheffing die je moet betalen.

Signaal activeren:

 1. Raadpleeg de help over het activeren van signalen.
Btw-afdracht Belastingdienst automatisch betalen

Als je Automatisch betalen hebt ingericht, voegt Profit na het definitief maken van de aangifte automatisch een openstaande post toe voor de verschuldigde omzetbelasting (niet in de Caribbean). Dit bedrag wordt via een automatische betaalopdracht aan de Belastingdienst betaald. Profit voegt hier automatisch het juiste betalingskenmerk aan toe op basis van de methodiek van de Belastingdienst. Profit genereert het betalingskenmerk op basis van het btw-nummer, de aard van de aangifte (OB of LH) en de ‘tijdcodes’, zoals de Belastingdienst die voor de komende jaren hanteert.

Als je automatische betaling in combinatie met een workflow gebruikt, moet je de openstaande post eerst nog beoordelen, voordat er betaald wordt. De openstaande post wordt betaald op het moment dat ook de andere automatische betalingen worden gedaan.

Let op:

Deze functionaliteit van automatisch betalen Belastingdienst kun je niet gebruiken voor de (jaar)suppletie btw-aangiften. Er ontstaat geen automatische openstaande post op de crediteur Belastingdienst voor de suppletieaangiften. Je ontvangt voor de suppletieaangifte een aanslag van de Belastingdienst; In het geval van een suppletie verzoekt de Belastingdienst expliciet om niet de betaling van het bedrag zelf te initiëren. De Belastingdienst kan suppletiebedragen ook verrekenen met andere te betalen of te ontvangen bedragen.

Zie ook:

Direct naar

 1. Btw/icp inrichten
 2. Btw-vrijstelling instellen
 3. Aangiften btw en icp instellen
 4. Btw-rekeningen toevoegen
 5. Btw-tariefgroepen en tarieven
 6. Btw-codes toevoegen
 7. Btw-secties indelen
 8. Btw-plicht bij debiteur/crediteur instellen
 9. Btw-instellingen per Item
 10. Kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 2020 inrichten
 11. Btw-aangifte fiscale eenheid inrichten
 12. Btw-code blokkeren
 13. Belastingdienst automatisch betalen inrichten
 14. Btw vrijgesteld met prorata voor Inkoop inrichten (Zorg/Onderwijs)
 15. Btw vrijgesteld voor Inkoop van voorraadartikelen inrichten (Zorg/Onderwijs)
 16. Btw-verlegd inrichten
 17. Btw-aangifte accorderen via OutSite inrichten
 18. Btw-aangifte België inrichten
 19. Btw-aangifte Luxemburg inrichten
 20. Omzetbelasting Caribbean inrichten
 21. Omzetbelasting (BBO en BAZV) Aruba inrichten
 22. Items inrichten voor buitenlandse btw