Kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 2020 inrichten

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving verandert per 1 januari 2020. Je kunt volledige btw-vrijstelling aanvragen, mits je omzet (exclusief btw) in een kalenderjaar niet hoger is dan € 20.000,-. Als je meedoet met de nieuwe kleineondernemersregeling, dan richt je dit eerst in Profit in. Lees hieronder meer over de inrichting die je in Profit moet doen.

Inhoud

Beschrijving

Bij de btw-aangifte kende Profit al heel lang de kleineondernemersregeling. In de btw-aangifte vulde je bij sectie 5d - Vermindering volgens de kleineondernemersregeling handmatig het bedrag in. Vervolgens kon de aangifte de deur uit.

Meer informatie over de kleineondernemersregeling tot 1 januari 2020:

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving verandert per 1 januari 2020. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Je kunt volledige btw-vrijstelling aanvragen, mits je omzet (exclusief btw) in een kalenderjaar niet hoger is dan € 20.000,-. De nieuwe kleineondernemersregeling mag je in elke rechtsvorm gebruiken. Iedere ondernemer, ongeacht de rechtsvorm, kan dus voor de nieuwe vrijstellingsregeling kiezen. Dit geldt ook voor een vereniging of stichting. Je keuze geldt voor een periode van minimaal 3 jaar, of tot je de 20.000 euro omzet overschrijdt in 1 kalenderjaar.

Klik hier voor meer informatie over de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020.

De Belastingdienst adviseert om géén gebruik te maken van de nieuwe kleineondernemersregeling als je te maken hebt met een sterk wisselende omzet, die het ene jaar onder de drempel van € 20.000,- zit en het andere jaar erboven. Deelname aan de nieuwe kleineondernemersregeling is op sommige momenten dan misschien wel mogelijk, maar waarschijnlijk niet wenselijk. Zodra de omzet in 1 kalenderjaar namelijk boven de € 20.000,- komt, vervalt de KOR en kun je 3 jaar lang niet meer meedoen. Je kunt dus niet per jaar beslissen of je wel of niet mee gaat doen.

Meer informatie over het overschrijden van de 20.000 euro-grens:

Doe je wél mee met de nieuwe kleineondernemersregeling, dan richt je dit eerst in Profit in. Lees hieronder meer over de inrichting die je in Profit moet doen.

Btw-plicht debiteuren bepalen

Per debiteur stel je in welke btw-plicht van toepassing is. Met de btw-plicht identificeer je om wat voor soort inkoop- of verkooptransactie het gaat en/of wat er dan met de btw-belasting moet gebeuren. De meest voorkomende btw-plicht bij Nederlandse relaties is Verkopen standaard bij debiteuren of Inkopen standaard bij crediteuren.

Als je meedoet met de kleineondernemersregeling dan selecteer je bij alle debiteuren de btw-plicht Vrijgesteld. Deze btw-plicht houdt in dat de transacties met deze relatie vrijgesteld zijn. De facturering rekent dan met 0%. De btw-plichten worden standaard met Profit meegeleverd.

Btw-plicht instellen bij debiteuren in geval van KOR:

Je selecteert bij alle debiteuren de btw-plicht Vrijgesteld.

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur.
 2. Open de eigenschappen van de debiteur.
 3. Ga naar het tabblad: Debiteur.
 4. Geef bij het veld Btw-plicht de waarde Vrijgesteld op.

  Zodra de btw-plicht bij alle debiteuren op Vrijgesteld staat kan er in Profit gefactureerd en geboekt worden zonder btw.

  Je kunt de btw-plicht van de debiteuren ook wijzigen via een import.

Zie ook:

Factuurlay-out controleren

Als je meedoet met de nieuwe kleineondernemersregeling bereken je geen btw meer aan je klanten. De btw die je betaalt mag je ook niet aftrekken. In dit geval vermeld je dus geen btw op je facturen. Wél geef je op de factuur aan dat er een vrijstelling van toepassing is.

Voordat je gaat factureren controleer je of op de factuurlay-out (in de staart) de velden voor btw nu achterwege blijven. Is dit niet het geval, pas dan de factuurlay-out aan. Als je gebruik maakt van de standaard factuurlay-out van Profit, bijvoorbeeld de Digitale verkoopfactuur (Profit), dan hoef je de factuurlay-out niet aan te passen. De factuurlay-out van Profit houdt al rekening met een eventuele btw-vrijstelling. Werk je met een eigen factuurlay-out, pas die dan zelf aan.

Rapportlay-out voor verkoopfactuur wijzigen:

 1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Beheer / Rapport (alle rapporten).
 2. Dubbelklik op het rapport voor facturen, bijvoorbeeld Digitale verkoopfactuur.

  Stel eventueel het filter op 'factuur' om te zien welke factuurlay-outs beschikbaar zijn.

 3. Profit opent de rapportgenerator en je kunt direct aan de slag in de rapportlay-out.
 4. Controleer of op de factuurlay-out de velden voor btw achterwege blijven.
 5. Ga naar: Document / Afsluiten.
 6. Klik Ja om het rapport op te slaan.

Zie ook:

Btw-code voor vrijgesteld toevoegen

Om daadwerkelijk te kunnen factureren is tot slot nog een inrichting nodig. Via de btw-plicht heb je al aangegeven dat er geen btw berekend en gefactureerd moet worden. Nu moet je er nog voor zorgen dat deze omzet niet in de btw-aangifte verschijnt. Dit richt je in via btw-sectie 999.

Btw-tariefgroep voor vrijgesteld toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Inrichting / Btw-tariefgroep.
 2. Voeg een nieuwe btw-tariefgroep toe voor vrijgesteld.

 3. Selecteer NL bij Land wetgeving.
 4. Vink Uitgesloten van BTW/ICP aan.
 5. Klik op: Voltooien.
Btw-code voor vrijgesteld toevoegen voor KOR vanaf 2020

Om daadwerkelijk te kunnen factureren is tot slot nog een inrichting nodig. Via de btw-plicht heb je al aangegeven dat er geen btw berekend en gefactureerd moet worden. Nu moet je er nog voor zorgen dat deze omzet niet in de btw-aangifte verschijnt. Dit richt je in via btw-sectie 999.

Btw-code voor vrijgesteld toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Inrichting / Btw-code.
 2. Voeg een nieuwe btw-code toe voor vrijgesteld.

 3. Selecteer Verkoop bij Code inkoop/verkoop.
 4. Selecteer Vrijgesteld bij Btw-plicht.
 5. Selecteer '5' bij Btw-tariefgroep.
 6. Vul bij Btw-code een hoog nummer in, in ieder geval een hoger nummer dan de al aanwezige btw-codes.

  Btw-code 888 in de afbeelding hierboven is fictief.

Btw-code koppelen aan btw-sectie:

Je koppelt de btw-code voor vrijgesteld aan de btw-sectie 999.

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Inrichting / Btw-sectie.
 2. Controleer of je btw-sectie '999' hebt. Voeg deze sectie toe als deze ontbreekt. Deze sectie komt namelijk niet mee in de btw-aangifte.

 3. Open de eigenschappen van de btw-sectie '999'.
 4. Ga naar het tabblad: Gekoppelde btw-codes.
 5. Klik op: Nieuw.
 6. Selecteer de Btw-code die je aan de btw-sectie wilt koppelen.
 7. Klik op: Voltooien.

Zie ook:

Btw-aangifte onderdrukken voor verzenden

Doe je mee met de nieuwe kleineondernemersregeling? Dan mag je een beperkte btw-administratie bijhouden en hoef je geen btw-aangifte meer in te dienen. Je kunt de btw-aangifte in Profit achterwege laten.

Mochten er toch btw-aangiften gemaakt worden, dan kun je btw-aangiften onderdrukken voor verzending naar de klantportal/Belastingdienst.

Opmerkingen:

 • Je kunt zowel btw/icp- als suppletieaangiften onderdrukken.
 • Je kunt een btw/icp- en suppletieaangifte die onderdrukt is niet meer vrijgeven voor het verzenden.
 • Het moet gaan om een definitieve suppletieaangifte.

Verzending btw/icp-aangifte onderdrukken:

Je kunt een btw/icp-aangifte onderdrukken voor verzenden.

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte.
 2. Open de eigenschappen van de btw/icp-aangifte.
 3. Ga naar het tabblad: Status.

 4. Vink Onderdrukken aan om ervoor te zorgen dat de btw/icp-aangifte niet naar de klantportal/Belastingdienst wordt verzonden.

  Je kunt dit veld niet wijzigen als de aangifte al verzonden is. Als je dit veld hebt aangevinkt kun je dit veld, nadat je op OK hebt geklikt, niet meer uitvinken.

 5. Profit vraagt of je zeker weet dat je de aangifte wilt onderdrukken. Via deze vraag moet je een extra bevestiging geven om de btw-aangifte daadwerkelijk te onderdrukken.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

De aangiftestatus van de betreffende btw/icp-aangifte wordt Verzending onderdrukt. Profit gaat ervan uit dat de betreffende btw/icp-aangifte verwerkt is en dat deze niet naar de klantportal/Belastingdienst verzonden hoeft te worden.

Direct naar

 1. Btw/icp inrichten
 2. Btw-vrijstelling instellen
 3. Aangiften btw en icp instellen
 4. Btw-rekeningen toevoegen
 5. Btw-tariefgroepen en tarieven
 6. Btw-codes toevoegen
 7. Btw-secties indelen
 8. Btw-plicht bij debiteur/crediteur instellen
 9. Btw-instellingen per Item
 10. Kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 2020 inrichten
 11. Btw-aangifte fiscale eenheid inrichten
 12. Btw-code blokkeren
 13. Belastingdienst automatisch betalen inrichten
 14. Btw vrijgesteld met prorata voor Inkoop inrichten (Zorg/Onderwijs)
 15. Btw vrijgesteld voor Inkoop van voorraadartikelen inrichten (Zorg/Onderwijs)
 16. Btw-verlegd inrichten
 17. Btw-aangifte accorderen via OutSite inrichten
 18. Btw-aangifte België inrichten
 19. Btw-aangifte Luxemburg inrichten
 20. Omzetbelasting Caribbean inrichten
 21. Omzetbelasting (BBO en BAZV) Aruba inrichten
 22. Items inrichten voor buitenlandse btw