Btw/ICP regeling Afstandsverkopen

Als ondernemer ben je als je goederen verkoopt in beginsel btw verschuldigd in het EU-land waar het transport eindigt. Daarom moet je in Profit btw-codes aanmaken voor de verschillende landen met de daarbij behorende tarieven. Voer de stappen onder Inhoud uit voor de inrichting van de regeling afstandsverkopen in Profit.

Inhoud

Beschrijving

Voor kleine e-commerce ondernemers geldt een omzetdrempel van € 10.000 per jaar. Deze ondernemers brengen btw in rekening van het EU-land waar het transport van de goederen begint. Dit geldt als zij onder de drempel blijven en slechts in één EU-land zijn gevestigd. In dit geval reken je dus gewoon met de Nederlandse tarieven.

Let op:

Houd het drempelbedrag goed in de gaten. Kom je boven het drempelbedrag uit, dan moet je vanaf dat moment het buitenlandse tarief in rekening brengen.

Btw-aangifte doen

Door de regeling afstandsverkopen doe je btw-aangifte in de EU-landen waar afstandsverkopen belast zijn. Dat betekent dat je je in dat land ook moet registreren. Je buitenlandse btw-aangifte kun je regelen via de One Stop Shop (OSS)-regeling (éénloketsysteem). Met de registratie van de OSS-regeling kan je de btw-betalingen over al je EU-leveringen tegelijk doen. Registreren kan via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Btw-tariefgroep toevoegen

Per land heb je btw-tariefgroepen met daarin datumafhankelijke tarieven. Je kunt zelf tariefgroepen en tarieven toevoegen voor het land van aangifte.

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Inrichting / Btw-tariefgroep.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Voeg een btw-tariefgroep toe voor het land van aangifte (in dit voorbeeld Oostenrijk).

 4. Vul deBegindatum van het btw-tarief in.
 5. Vul bij Tarief het percentage van het btw-tarief in.
 6. Klik op: Voltooien.

Btw-code toevoegen

Je gebruikt btw-codes voor het berekenen en boeken van btw-bedragen in facturen en mutaties. In de dagboeken Memoriaal, Kas en bank kun je de btw-codes voor Afstandsverkoop/televerkoop gebruiken.

Je voegt voor elke soort btw een btw-code toe, zo ook voor afstandsverkopen.

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Inrichting / Btw-code.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Voeg een btw-code toe voor NL en selecteer de nieuwe tariefgroep (in dit voorbeeld Oostenrijk).

 4. Klik op: Voltooien.

Artikelen koppelen aan tariefgroep

Nu moet je de gewenste artikelen koppelen aan de tariefgroep.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Artikel.
 2. Open de eigenschappen van het artikel.
 3. Ga naar het tabblad: Btw-tariefgroepen.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vul de velden in.
 6. Klik op: Voltooien.

  Let op!

  Je moet de btw-code ook koppelen aan een btw-sectie met het juiste 'Land tarief'. Dus in dit voorbeeld is dit Oostenrijk.

Btw-code koppelen aan btw-sectie

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Inrichting / Btw-sectie.
 2. Open de eigenschappen van btw-sectie 3c.

  Als er nog geen btw-sectie voor het betreffende Land is, maak dan een nieuwe aan.

  Moet het bedrag aan afstandsverkopen ook meekomen op de Nederlandse btw-aangifte? Koppel dan de btw-code aan btw-sectie 3c.

 3. Ga naar het tabblad: Gekoppelde btw-codes.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de nieuwe btw-code.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Deze sectie zie je op je aangifte als grondslag, maar hier wordt geen btw over berekend.

Btw-sectie toevoegen

Als er nog geen btw-sectie is voor het betreffende 'Land' dan moet je een nieuwe aanmaken.

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Inrichting / Btw-sectie.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de velden.
 4. Selecteer het Land wetgeving.

  Als je een ander land dan NL selecteert moet je ook Resultaat sectie aanvinken onder aan het scherm, zodat je een btw-aangifte kunt maken.

 5. Vul een nummer in bij Nummer sectie.
 6. Selecteer Totaal boekingen en secties of Totaal boekingen bij Berekening grondslag.
 7. Selecteer Totaal boekingen en secties of Totaal boekingen bij Berekening belasting.
 8. Klik op: Voltooien.

  Tip:

  Voeg het veld Land tarief toe aan de weergave van je btw-sectie (in de eigenschappen van de btw-aangifte). Zo heb je een mooi overzicht van de landen waar je btw aangeeft!

Rapporten

Er zijn twee rapporten voor afstandsverkopen beschikbaar via Financieel / Uitvoer / Rapport:

 • Afstandsverkopen per maand (Profit)
 • Afstandsverkopen per kwartaal met specificaties (OSS-regeling) (Profit)

In deze rapporten zie je de bedragen die afgedragen moeten worden voor de afstandsverkopen, per btw aangifte, per land. De bedragen komen alleen in het rapport naar voren als er ook een btw-aangifte voor die betreffende perioden gegenereerd is.

Direct naar

 1. Btw/ICP-aangifte
 2. Btw/icp inrichten
 3. Btw/icp-begrippen en scenario's
 4. Voor het eerst starten met btw/icp-aangiften in Profit
 5. Icp-register bijhouden
 6. Btw/icp-aangifte doen
 7. Btw-aangifte betalen
 8. Suppletie btw-aangifte indienen
 9. Btw/icp-aangifte FE doen
 10. Btw/icp-aangifte accorderen via OutSite (Accountancyportal)
 11. Btw/icp-aangifte België
 12. Btw/icp-aangifte Luxemburg
 13. Aangifte omzetbelasting Caribbean
 14. Aangifte omzetbelasting Aruba