Periodesuppletie btw-aangifte indienen

Een maand- of kwartaalsuppletie btw is een correctie die plaatsvindt over een eerdere aangegeven aangifte van een tijdvak in het lopende boekjaar. Je moet een btw-suppletie indienen bij de Belastingdienst als het saldo van de btw-correcties boven de drempelwaarde komt van € 1.000,00 (te betalen of terug te ontvangen btw).

Profit zal automatisch een btw-suppletie toevoegen als het saldo van de btw-correcties, binnen een tijdvak, boven de drempelwaarde van € 1.000,00 komt. Dit gebeurt zodra je een 'normale' nieuwe btw/icp-aangifte toevoegt. Het btw-bedrag is hierbij leidend voor Profit als criterium voor het aanmaken van een suppletieaangifte (niet het hele factuurbedrag).

Je maakt de suppletieaangifte(n) nadat je deze hebt gecontroleerd definitief. Als je de gewone aangifte definitief maakt dan maakt Profit de suppletieaangifte(n) ook definitief.

Je kunt de suppletieaangiften btw van perioden vanaf 2014 handmatig of elektronisch verzenden naar de Belastingdienst via Digipoort. Het moment van indienen van deze suppletieaangifte bepaal je zelf. Wacht niet te lang met de suppletieaangifte want de Belastingdienst kan belastingrente in rekening brengen. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.

Let op:

 • De Belastingdienst staat toe om een aaneengesloten reeks van tijdvakken te corrigeren met één suppletieaangifte. Voorbeeld: je gaat btw-aangifte doen over het 3e kwartaal van het lopende jaar. Als er op dat moment correcties zijn op zowel het 1e als het 2e kwartaal van het lopende jaar dan staat de Belastingdienst toe om hier één suppletieaangifte van te maken, die de periode van 1 januari tot en met 30 juni van het lopende jaar beslaat. Profit ondersteunt dit echter niet. Profit kan alleen een suppletie btw-aangifte per tijdvak maken, een suppletieaangifte voor een aaneengesloten reeks van tijdvakken is niet mogelijk.
 • In een suppletieaangifte is het niet mogelijk de kleine ondernemingsregeling toe te passen. In een normale aangifte kan dit wel.

Periodesuppletie btw-aangifte doen:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Klik op: Volgende.
 4. Klik op: Voltooien.

  Je ziet nu behalve de btw- en eventuele icp-aangifte ook een aparte regel voor de maand- of kwartaalsuppletie(s).

 5. Open de btw-suppletie en controleer deze.
 6. Klik op de actie: Afdrukken.
 7. Klik op de actie: Definitief maken.

  Als de suppletie correct en volledig is, maak je deze definitief. Alle niet-definitieve aangiften (btw/icp) met dezelfde Per. datum (Periodedatum) maak je met de actie Definitief maken in een keer definitief. Uitgezonderd jaarsuppleties, een jaarsuppletie maak je afzonderlijk definitief.

  De suppletieaangifte die gelijk is aangemaakt met de normale btw-aangifte maak je dus gelijktijdig definitief via de actie Definitief maken.

 8. Dien de maandsuppletie of kwartaalsuppletie in, handmatig of elektronisch bij de Belastingdienst op dezelfde manier als bij de periodieke btw/icp-aangifte.

  Als je de suppletie handmatig indient, dan druk je de suppletieaangifte in Profit af en vult deze vervolgens in op de website van de Belastingdienst, of je kunt de btw-suppletieformulier met de toelichting downloaden en op papier indienen. Stuur in dat geval het ingevulde formulier per post naar de Belastingdienst.

  Let op: 

  De functionaliteit voor het automatisch betalen van crediteur Belastingdienst kun je niet gebruiken voor de (jaar)suppletie btw-aangiften. Er ontstaat geen automatische openstaande post op de crediteur Belastingdienst voor de suppletieaangiften. Je ontvangt voor de suppletieaangifte een aanslag van de Belastingdienst; In het geval van een suppletie verzoekt de Belastingdienst expliciet om niet de betaling van het bedrag zelf te initiëren. De Belastingdienst kan suppletiebedragen ook verrekenen met andere te betalen of te ontvangen bedragen.

  Wacht met betalen tot je de aanslag van de Belastingdienst ontvangt; soms is het te betalen bedrag hoger dan het aangiftebedrag omdat je nog een boete en belastingrente moet betalen. Wanneer je voor de suppletieaangifte een aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen maak je hiervan een inkoopboeking: boek het te betalen bedrag bij Bedrag credit op de crediteur Belastingdienst en op de tegenrekening Afdracht btw vul je het bedrag debet in. Vervolgens betaal je de factuur via de betaalopdracht of handmatig.

Direct naar

 1. Suppletieaangifte btw
 2. Maandsuppletie of Kwartaalsuppletie btw-aangifte indienen
 3. Jaarsuppletie btw-aangifte indienen
 4. Suppletieaangifte raadplegen en controleren
 5. Suppletieaangifte onderdrukken
 6. Suppletieaangifte verwijderen