Jaarsuppletie btw-aangifte indienen

Aan het begin van een nieuw boekjaar kun je nog facturen ontvangen die betrekking hebben op het voorgaande boekjaar, bijvoorbeeld op de maand december. Deze facturen boek je in het voorgaande boekjaar. Als je de btw-aangifte over de betreffende periode al gedaan hebt, moet je een btw-suppletie indienen bij de Belastingdienst. De jaarsuppletie is een handmatige actie die je apart moet uitvoeren.

Een suppletieaangifte bestaat alleen uit correcties of wijzigingen op het voorgaande kalenderjaar nádat de btw-aangifte van de laatste periode van het voorgaande kalenderjaar definitief gemaakt is. De actie Jaarsuppletie controleert voor alle verstreken boekjaren (sinds begindatum boekhouding) of er correcties zijn gedaan in de boekingen. Als er in een boekjaar correcties zijn met een totaal btw-saldo <> 0 ontstaat er voor dat boekjaar een suppletieaangifte.

Let op:

De suppletie-aangifte gaat maximaal 2 jaar terug. Als je bijvoorbeeld werkt in 2023, dan kun je een suppletie maken over 2022 en 2021.

Voorheen werd in Profit bij het aanmaken van de 'gewone' btw/icp-aangifte automatisch een jaarsuppletie gemaakt en deze werd definitief op het moment dat je de gewone aangifte definitief maakte. Deze jaarsuppletie kon je dan niet meer wijzigen en bij een volgende btw/icp-aangifte kon het gebeuren dat Profit wederom een jaarsuppletie maakte. Om dit te voorkomen maakt Profit dit niet meer automatisch aan en moet je de jaarsuppletie zelf apart aanmaken, definitief maken en indienen.

Voor maand/kwartaal-suppleties geldt een drempelbedrag van € 1.000,-. Dit geldt niet voor de jaarsuppletie. Voor jaarsuppleties krijg je een aparte aanslag die je zelf moet betalen.

Je kunt de suppletieaangifte handmatig of elektronisch verzenden via XBRL/Digipoort.

Het moment van indienen van deze suppletieaangifte bepaal je zelf. Je kunt wel in Profit een signaal instellen waarmee je o.a. tijdig kunt signaleren dat de uiterste instuurdatum van de jaarsuppletie nadert. Wacht niet te lang met de suppletieaangifte want de Belastingdienst kan belastingrente in rekening brengen. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.

Let op:

 • Je kunt vanaf februari 2015 de suppletie-aangifte btw klaarzetten en digitaal via XBRL/Digipoort aanleveren. Je kunt de suppletieaangifte ook afdrukken en vervolgens handmatig invullen op de website van de Belastingdienst, of je kunt de suppletie op papier, door middel van het voorgeschreven model, indienen.
 • Een ICP-suppletie moet ook per brief naar de Belastingdienst worden gestuurd.
 • Mocht Profit een jaarsuppletie van 2008 of eerder genereren, dan kun je deze niet klaarzetten voor XBRL/Digipoort. Voor Digipoort moet de begindatum van het tijdvak na 31-01-2008 liggen, wijzigingen van 2008 en eerder moet je handmatig indienen. Een optie is om bij deze aangiften ‘Verzending onderdrukken’ aan te zetten met de actie Suppletieaangifte onderdrukken.
 • Je beschikt alleen over de actie Jaarsuppletie als je in de administratie instellingen land van wetgeving Nederland hebt ingesteld.

Jaarsuppletie btw-aangifte toevoegen en indienen:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte.
 2. Klik op: Meer actiesJaarsuppletie.
 3. Selecteer bij Jaar, tot welk jaar jaarsuppleties moet worden verwerkt.

  De voorkeurwaarde is het lopende jaar. Als bijvoorbeeld 2021 volledig is verwerkt, dan wordt 2022 het lopend jaar. Dus wil je een suppletie van 2021 dan vul je als jaar 2022 in.

  Ook als er nog helemaal geen aangiften zijn kun je al jaarsuppleties maken. De voorkeurwaarde is dan tot het jaar van de systeemdatum.

 4. Klik op: Voltooien.
 5. Klik op: Ja.
 6. Open de jaarsuppletie en controleer deze.
 7. Klik op de actie: Afdrukken.

  Als de jaarsuppletie correct en volledig is, maak je deze definitief.

 8. Je kunt de jaarsuppletie apart definitief maken als je desbetreffende regel selecteert.
 9. Dien de jaarsuppletie in, handmatig of elektronisch bij de Belastingdienst op dezelfde manier als bij de periodieke btw/icp-aangifte.

  Als je de suppletieaangifte handmatig indient, dan druk je deze af en vul je deze vervolgens in op de website van de Belastingdienst. Je kunt ook via de website van de Belastingdienst btw-suppletieformulier met de toelichting downloaden en op papier indienen. Stuur in dat geval het ingevulde formulier per post naar de Belastingdienst.

Je kunt de suppletieaangifte niet automatisch betalen, je moet deze handmatig betalen en zelf een inkoopboeking maken. Profit genereert niet een betalingskenmerk voor de suppletie aangifte.

Wacht met handmatig betalen tot je de aanslag van de Belastingdienst ontvangt; soms is het te betalen bedrag hoger dan het aangiftebedrag omdat je nog een boete en belastingrente moet betalen. In het geval van een suppletie verzoekt de Belastingdienst expliciet om niet de betaling van het bedrag zelf te initiëren. De Belastingdienst kan suppletiebedragen ook verrekenen met andere te betalen of te ontvangen bedragen.

Direct naar

 1. Suppletieaangifte btw
 2. Maandsuppletie of Kwartaalsuppletie btw-aangifte indienen
 3. Jaarsuppletie btw-aangifte indienen
 4. Suppletieaangifte raadplegen en controleren
 5. Suppletieaangifte onderdrukken
 6. Suppletieaangifte verwijderen