Looncomponent beëindigen

Een looncomponent kunt op verschillende manieren beëindigen op medewerkers-, werkgevers- of cao-niveau.

Je kunt de looninrichting controleren via de functionaliteit Payroll-regeling beheren. Met deze functie kun je op cao-, werkgevers- en medewerkersniveau alle gemuteerde parameterwaarden raadplegen en wijzigen.

Inhoud

Looncomponent deactiveren

Je kunt een looncomponent op cao-niveau deactiveren door de parameter Activeren in CAO te voorzien van een einddatum. Profit neemt de looncomponent per de opgegeven einddatum niet meer mee in de salarisverwerking en je kunt de looncomponent niet meer toepassen op medewerkers- of werkgeversniveau.

Voorbeeld:

Vanaf volgend jaar wil je de looncomponent Lunchkosten niet meer toepassen, omdat je gebruik gaat maken van de looncomponent Maaltijdvergoeding.

Op cao-niveau geef je een einddatum op bij de parameter Activeren in CAO voor de looncomponent Lunchkosten.

Als je een looncomponent onterecht hebt geactiveerd, dan verwijder je de waarde voor de parameter Activeren in CAO.

Is de looncomponent automatisch in een CAO Update geactiveerd en je wilt deze niet gebruiken, dan voeg je een waarde toe voor de parameter Activeren in CAO met dezelfde ingangsdatum als de waarde die onderhouden wordt door AFAS. In deze nieuwe regel vink je Toepassen niet aan.

Looncomponent deactiveren:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Overzicht / Payroll-regeling beheren.

  Profit CAO's worden uitgeleverd met een standaardinrichting die door AFAS wordt onderhouden. Om onderscheid te maken tussen de standaard inrichting en je eigen inrichting, zie je de eigen looncomponenten in een afwijkende (grijze) kleur.

 2. Open de weergave: Regelingen (1. cao).
 3. Open de eigenschappen van de parameter Activeren in CAO van de looncomponent die je wilt deactiveren.
 4. Open de weergave: Parameter historie.
 5. Bij een perioderegel zonder einddatum en van de bron Klant CAO:
  1. Open de perioderegel.
  2. Vul de einddatum in.
  3. Klik op: Opslaan en sluiten.
 6. Bij een perioderegel zonder einddatum van de bron Profit CAO:
  1. Klik op: Nieuw.
  2. Vul als begindatum de datum vanaf wanneer de looncomponent moet worden beëindigd.
  3. Klik op: Voltooien.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Een looncomponent is na het deactiveren nog wel zichtbaar op medewerker- en werkgeverniveau. Om de looncomponent te verbergen op dit niveau, geef je dat per looncomponent aan.

Parameter Berekenen op Nee zetten

Je kunt de parameter Berekenen op Nee zetten op medewerkers-, werkgevers- en cao-niveau. Profit berekent de looncomponent niet meer voor het niveau waarop je de parameter wijzigt. Je kunt nog wel afwijken op een ander niveau, als je dit hebt ingericht voor de parameter.

Voorbeeld:

Voor een werkgever wil je geen maandelijkse persoonlijke toeslag meer berekenen. Voor een andere werkgever binnen de omgeving wil je dit wel berekenen. Beide werkgevers vallen onder dezelfde cao.

Bij de werkgever waarvoor je geen maandelijkse persoonlijke toeslag meer wilt berekenen, geef je de parameter Berekenen een einddatum. Hierdoor zet je de parameter op Nee.

Als je voor een aantal medewerkers die onder deze werkgever vallen, de persoonlijke toeslag wel wilt berekenen, kun je op medewerkersniveau de looncomponent met de parameter Berekenen toepassen.

Parameter Berekenen op Nee zetten:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Overzicht / Payroll-regeling beheren.

  Profit CAO's worden uitgeleverd met een standaardinrichting die door AFAS wordt onderhouden. Om onderscheid te maken tussen de standaard inrichting en je eigen inrichting, zie je de eigen looncomponenten in een afwijkende (grijze) kleur.

 2. Open de weergave:
  • Regelingen (1. cao)

   Deze weergave toont de parameters met de huidige of laatst opgegeven waarde op het cao-niveau van alle cao's.

  • Regelingen (2. Werkgever)

   Deze weergave toont de parameters met de huidige of laatst opgegeven waarde op het werkgeverniveau van alle werkgevers.

  • Regelingen (3. Medewerker)

   Deze weergave toont de parameters met de huidige of laatst opgegeven waarde op het medewerkerniveau van alle medewerkers.

 3. Open de eigenschappen van de parameter Berekenen van de looncomponent die je niet meer op het betreffende niveau wilt berekenen.
 4. Open de perioderegel zonder einddatum.
 5. Vul de einddatum in.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.
Waardeparameter een einddatum geven

Je kunt een waardeparameter op medewerkers- , werkgevers- en cao-niveau voorzien van een einddatum. Profit neemt de waarde per de opgegeven einddatum niet meer mee in de salarisverwerking.

Voorbeeld:

De looncomponent Reiskostenvergoeding berekent een vergoeding op basis van het aantal opgegeven kilometers bij de medewerker.

Een medewerker heeft nadat deze is verhuist geen recht meer op de vergoeding. Op medewerkersniveau geef je de waardeparameter een einddatum.

Waarde parameter een einddatum geven:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Overzicht / Payroll-regeling beheren.
 2. Open de weergave:
  • Regelingen (1. cao)

   Deze weergave toont de parameters met de huidige of laatst opgegeven waarde op het cao-niveau van alle cao's.

  • Regelingen (2. Werkgever)

   Deze weergave toont de parameters met de huidige of laatst opgegeven waarde op het werkgeverniveau van alle werkgevers.

  • Regelingen (3. Medewerker)

   Deze weergave toont de parameters met de huidige of laatst opgegeven waarde op het medewerkerniveau van alle medewerkers.

 3. Open de eigenschappen van de parameter.
 4. Open de eigenschappen van de perioderegel zonder einddatum.
 5. Vul de einddatum in.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.
Automatisch beëindigen looncomponent

Als looninrichting in het huidige jaar en in het vorige jaar bij geen enkele medewerker is berekend, en geen enkel onderdeel vormt van een "treintje" aan onderling afhankelijke looninrichting, dan beëindigt Profit de looncomponent automatisch. De parameter Activeren in CAO krijgt dan automatisch een einddatum. In de weergave Regelingen (1. cao) bij HRM / Payroll / Overzicht / Payroll-regeling beheren zie je dat de parameter automatisch een einddatum heeft door de gebruiker AFASUSER.

Zie ook

Direct naar

 1. Looncomponenten in cao
 2. Classificering
 3. Stamnummer looncomponent
 4. Omschrijving aanpassen
 5. Looncomponent tonen in standenregister
 6. Uitbetalings of inhouding looncomponent
 7. Soort heffing looncomponent
 8. Looncomponent bruteren
 9. Looncomponent beëindigen
 10. Berekening looncomponent