Looncomponenten in cao

Een looncomponent is te vergelijken met een zwarte doos, waarin, met behulp van een rekenregel of rekenformule, een gedeelte van de loonberekening plaatsvindt. Een looncomponent heeft parameters, een rekenregel en na de berekening een waarde. Aan de ene kant gaan er parameters in, deze worden vervolgens door de rekenregel gebruikt. De rekenregel geeft tenslotte aan de looncomponent zijn uiteindelijke waarde.

Beschrijving

AFAS onderhoudt voor de Profit CAO's de inrichting van looncomponenten, rekenregels, grondslagen en salaristabellen. De cao bevat in Profit een ingerichte set van looncomponenten waarmee je direct een loonberekening kunt maken. Wij richten de looncomponenten in volgens de landelijke, sectorale of bedrijfstak regelingen. Zodra iets in deze regelingen wijzigt, passen wij de looncomponenten aan en leveren wij een CAO Update uit.

In de set van looncomponenten leveren wij het volgende mee:

 • Landelijke regelingen

  Dit zijn onder anderen looncomponenten voor de loonheffing, sv-premies, fiscale regelingen en salaris.

 • Sectorale regelingen

  Afhankelijk van de cao ondersteunen wij bijvoorbeeld overwerkregeling, pensioen, vakantietoeslag/vakantiebonnen en aanvullingsregelingen.

 • Bedrijfstak regelingen

  Afhankelijk van de cao ondersteunen wij bijvoorbeeld overwerkregeling, pensioen, vakantietoeslag/vakantiebonnen en aanvullingsregelingen.

 • Veelgebruikte componenten

  Voor enkele veel voorkomende situaties leveren wij een standaardcomponent mee. Dit zijn bijvoorbeeld bonus, gratificatie en persoonlijke toeslag.

 • Template componenten

  Diverse inhoudingen, uitbetalingen en bijtellingen. Dit zijn 'lege' template componenten, die al wel intellen op de juiste grondslagen. Je kunt op basis van deze componenten een nieuw component maken door de template te kopiëren en naar eigen wens aan te passen.

Voor het controleren van wijzigingen op cao's gebruik je het rapport Mutaties op looninrichting per Cao (Profit).

Een looncomponent maakt gebruik van:

Werkwijze

Zie ook