Parameters

Een looncomponent maakt gebruik van parameters. De parameters geven de looncomponent de waarden, waarmee de rekenregel de berekening kan maken. Je boekt dus eigenlijk geen waarde op een looncomponent, maar op een parameter.

Beschrijving

Parameters vallen in twee groepen uiteen. Het onderscheid wordt bepaald door de vraag 'Waar komt het gegeven vandaan?':

  • Waardeparameters

    Je boekt de waarde tijdsafhankelijk op de parameter zelf. Waardeparameters kunnen bij de looncomponent zelf horen, of bij een andere looncomponent.

  • Dynamische parameters

    Deze parameters halen tijdens de loonberekening hun waarde op uit een ander type loonelement, te weten een looncomponent, grondslag, stamgegeven of salaristabel.

Werkwijze

Zie ook