Bankkoppeling

Je kunt bankbestanden automatisch uitwisselen via een directe koppeling tussen de bank en Profit. Dit noemen we de 'bankkoppeling' of 'bankintegratie'.

De bankkoppeling is beschikbaar als je internetbankiert bij de ABN AMRO, Rabobank en/of ING-bank. Ook het Belgische platform Isabel wordt ondersteund, hierbij zijn veel Belgische banken aangesloten.

Mogelijkheden:

  • Automatisch bankafschriften ophalen en inlezen. Zelf bankafschriftbestanden ophalen en handmatig inlezen is dan 100% verleden tijd! Het verwerken van de bankafschriften moet je zelf starten.
  • Payroll-betalingen verrichten via de bankkoppeling. Dit betreft de salarisbetalingen en betaling aan instanties.
  • Rabobank en ING bieden daarnaast de mogelijkheid om betalings- en incassobestanden te verzenden via de bankkoppeling. Zelf je betaal- en incassobestanden klaarzetten en uploaden in de internetbankierenapplicatie is dan niet langer nodig. Wel moet je de betaal- en/of incasso-opdracht nog goedkeuring geven in het portaal van de bank.

Met andere woorden de bankkoppeling neemt voor jou het up- en downloaden van de bestanden uit handen.

Beschrijving

Hieronder zie je de ondersteunde manieren om bankbestanden uit te wisselen. Klik op een hyperlink voor meer uitleg.

Bankafschriften handmatig uitwisselen (zonder bankkoppeling)

Bankafschriften automatisch uitwisselen (met bankkoppeling)

Betalings- en incasso-opdrachten handmatig uitwisselen (zonder bankkoppeling)

Betalings- en incasso-opdrachten automatisch uitwisselen (met bankkoppeling)

Payroll betalingen met de bankkoppeling

Uitwisseling via communicatieservice

Voor de bankkoppeling van de Nederlandse banken gebruik je een communicatieservice. Er zijn verschillende communicatieprofielen voor de uitwisseling van data. Voor de Nederlandse banken gebruik je het profiel Bank Integratie Service (BIS) voor de ING en ABN AMRO.en het profiel Rabo boekhoudkoppeling (API-koppeling) voor de Rabobank. Voor Isabel gebruik je Communicatie met Isabel Connect

De communicatieservice zorgt het digitale berichtenverkeer tussen de banken en de Profit-omgevingen. De communicatieservice controleert en beoordeelt de inhoud van een bericht en bepaalt in welke Profit-omgeving het bericht verwerkt moet worden. Aan de communicatieservice zijn hoge beveiligingseisen gesteld, waaronder het voldoen aan alle vereisten ten aanzien van de communicatie met externe partijen (zoals de banken). Daarnaast bevat de communicatie service een betrouwbaar identificatiemechanisme waarmee vastgesteld kan worden of met de rechtmatige vrager c.q. ontvanger van de betreffende informatie gecommuniceerd wordt.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook