Communicatieomgeving instellen

De communicatie via de communicatieservice vindt altijd plaats via één specifieke omgeving. Je gebruikt deze om berichten te ontvangen en te verzenden.

Als je meerdere omgevingen hebt, kun je één omgeving aanwijzen als communicatieomgeving. De andere omgevingen zijn subomgevingen en deze verwijzen naar de communicatieomgeving. Je kunt in de eigenschappen van een communicatieprofiel zien welke omgeving dient als communicatieomgeving.

Als je één omgeving hebt, gebruik je deze als communicatieomgeving.

Uitzonderingen

 • Bij de volgende communicatieprofielen wordt de centrale communicatieomgeving niet gebruikt. Leg per omgeving de juiste instellingen vast.
  • E-facturen verwerken via de e-mail (MUBL)
  • Communicatie met Bank Integratie Service (CBI)
  • Bedrijfs- en adresinformatie (WSS)
 • Bij Communicatie met eVerbinding (EVE) bepaal je zelf of je de centrale communicatieomgeving, de huidige omgeving of een andere omgeving gebruikt.

Meerdere communicatie-omgevingen

De meeste organisaties hebben genoeg aan één communicatie-omgeving.

Let op:

Het is aan te raden om de communicatie-omgeving niet te wijzigen nadat je begonnen bent met het uitwisselen van berichten.

Mocht het toch nodig zijn om een andere communicatie-omgeving te wijzigen, dan dien je er zeker van te zijn, dat er geen communicatieberichten meer onderweg zijn. Je kunt dit bereiken door de functie Algemeen / Beheer / Uitwisseling belastingdienst / Verzenden en ontvangen enkele keren op te starten. Hierdoor verzend je berichten die nog klaarstaan en ontvang je retourberichten. Hierna mag je geen nieuwe berichten klaarzetten (zoals de btw-aangifte, de loonaangifte, fiscale aangiften) tot de communicatie-omgeving en de subomgevingen volledig zijn ingericht.

AFAS biedt per licentie/deelnemernummer één gratis Digipoort-certificaat. Bij meerdere omgevingen richt je dit certificaat in de centrale communicatieomgeving in.

Communicatie-omgeving en subomgevingen vastleggen:

 1. Open de omgeving die je wilt gebruiken als communicatie-omgeving.
  1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
  2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
  3. Selecteer [Huidige omgeving] in Communicatieomgeving.
  4. Klik op: Opslaan en sluiten.
 2. Open de subomgeving die moet verwijzen naar een communicatieomgeving.
  1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
  2. Ga naar het tabblad: Algemeen.
  3. Selecteer de communicatieomgeving bij het veld Communicatieomgeving.

  Let op:

  Het gewenste communicatieprofiel moet gedeblokkeerd zijn in de communicatie-omgeving en in de subomgeving.

 3. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Communicatieservice inrichten
 2. Autorisatie
 3. Communicatieomgeving instellen
 4. Digipoort inrichten
 5. Externe portal voor IB- Vpb-aangiften
 6. Communicatieprofiel Syntrus Achmea inrichten
 7. Communicatieprofiel BeFrank inrichten
 8. Communicatieprofiel Pensioenaangifte inrichten
 9. Communicatieprofiel APG inrichten
 10. Communicatieprofiel Arbo Unie inrichten
 11. Communicatieprofiel ArboNed inrichten
 12. Communicatieprofiel Zorg van de Zaak inrichten
 13. Communicatieprofiel AZL inrichten
 14. Communicatieprofielen TKP Beveiliging, Detailhandel en Zoetwaren inrichten
 15. Communicatieprofiel UBL inrichten
 16. Communicatieprofiel eVerbinding inrichten
 17. Communicatieprofiel Communicatie met accountant inrichten
 18. Communicatieprofiel Twinfield inrichten
 19. Communicatie met Vervangingsfonds / Participatiefonds inrichten
 20. Communicatieprofiel Sociaal Secretariaat inrichten
 21. Berichten verzenden en ontvangen via de communicatieservice