Externe portal voor IB- Vpb-aangiften (communicatieservice)

Je kunt berichten en/of akkoordverklaringen voor IB en Vpb uitwisselen via een externe portal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van FTPS. Dit onderwerp gaat over de communicatie via FTPS. Het inrichten van FTPS wordt niet beschreven, neem hiervoor contact op met de systeembeheerder in jouw organisatie.

Je gebruikt de FTP.

Externe portal vastleggen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van het communicatieprofiel Externe portal.
 3. Vink Geblokkeerd uit.
 4. Ga naar het tabblad: Instellingen.
 5. Vul de volgende locaties in. Dit zijn de locaties op je pc waar je het bestand wil opslaan:
  • Locatie Postvak In
  • Locatie Postvak Uit

Communicatie

Voor de communicatie met de FTP-server moet AFAS beschikken over het adres waarop de FTP te benaderen is. Je stuurt hiervoor een incident bij AFAS in met de volgende gegevens:

 • Product: Algemeen
 • Omschrijving. Inrichten Externe Portal
 • Het incident gaat over: Externe portal voor [naam aangifte - vul hier zelf wat in] (communicatieservice).
 • Uitgebreide omschrijving: het adres van de FTP-server (bijvoorbeeld 'ftp.externalportal.nl')

Je legt de ftp-locaties vast in de eigenschappen van het profiel, tabblad Instellingen:

 • Leg de locaties vast in de velden Locatie Postvak In en Locatie Postvak Uit. Leg hier alleen de sublocaties vast.

  Voorbeeld:

  Locatie van de mappen ftp.externeportal.nl/in en ftp.externeportal.nl/uit

  Locatie Postvak In/in

  Locatie Postvak In/uit

 • Vink FTP aan en leg de instellingen vast.