Omgeving en administratie openen

Profit automatiseert de administratieve processen in de organisatie. Jij en je collega's werken in een bepaalde Profit-omgeving: in de omgeving voer je de bedrijfsadministratieve processen uit. Een omgeving kan meerdere financiële administraties bevattten.

Zie ook:

Inhoud

Aanmelden

Je meldt je aan via de AFAS Online portal en je opent een omgeving.

In dit artikel is gave nieuwe functionaliteit verwerkt die beschikbaar is vanaf Profit 1.

In het aanmeldscherm is het volgende toegevoegd:

 • De omschrijving van de omgeving wordt altijd getoond.
 • De laatstgeopende omgeving is automatisch geselecteerd.

Omgeving openen:

 1. Start Profit via twee-factorauthenticatie of single sign-on.
 2. De laatstgeopende omgeving is automatisch geselecteerd. Druk op Enter en de omgeving wordt geopend.
 3. Wil je een andere omgeving openen? Klik op de naam van de omgeving en begin met typen om te zoeken.

 4. Klik op: Inloggen.
 5. Als je de omgeving voor het eerst opent, moet je een administratie openen. Bij elke volgende keer wordt de laatst geopende administratie automatisch geopend.

Je ziet de geopende omgeving en administratie rechtsboven.

Andere omgeving openen

Als je een andere omgeving opent, sluit de huidige omgeving automatisch.

Andere omgeving openen:

 1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Openen.

  Profit toont het inlogvenster.

 2. Selecteer een omgeving.
 3. Klik op: Inloggen.
 4. Als je de omgeving voor het eerst opent, moet je een administratie openen. Bij elke volgende keer wordt de laatst geopende administratie automatisch geopend.

Andere administratie openen

Je kunt meerdere (financiële) administraties in één omgeving voeren. Als je een omgeving opent, wordt automatisch ook de administratie geopend die je het laatste geopend had. Als je een andere administratie opent, zal Profit eerst de huidige administratie sluiten.

Je kunt alleen een andere administratie van de huidige omgeving openen. Als je een administratie van een andere omgeving wilt openen, open je eerst de omgeving en dan de administratie.

Je ziet rechtsboven je foto en de naam van omgeving en administratie. Je kunt hier snel een andere administratie openen en ook de zoom-factor (vergroting of verkleining) van het scherm instellen.

Administratie openen:

 1. Open een andere administratie op een van deze manieren:
  • Ga naar: Algemeen / Administratie / Openen.
  • Druk op sneltoets F11.
  • Klik op je foto en dan op Administratie selecteren.

  Profit toont de beschikbare administraties:

 2. Dubbelklik op de administratie.