Loonaangifte en TWK-mutaties

Een TWK over een periode wordt afhankelijk van de status van de eerste aangifte van de betreffende periode, meegenomen in de eerste aangifte of zal leiden tot een correctieaangifte die meegaat bij de volledige aangifte van de eerste volgende periode.

Inhoud

Beschrijving

Als je de eerste volledige aangifte van de periode nog niet hebt klaargezet, dan wordt de TWK verwerkt in de openstaande volledige aangifte. Er wordt in dat geval voor die periode geen correctieaangifteregel gegenereerd. Als de eerste volledige aangifte van dezelfde periode wel is klaargezet, dan wordt de TWK verwerkt in een correctieaangifte.

Terugwerkende kracht

Laatste aangiftetijdvak van het kalenderjaar

Voor het laatste aangiftetijdvak van het kalenderjaar geldt het volgende:

 • Is de systeemdatum kleiner dan of gelijk aan de einddatum aangiftetermijn, dan verwerk je de TWK in een nieuwe volledige aangifte.
 • Is de systeemdatum groter dan de einddatum aangiftetermijn, dan verwerk je de TWK in een correctie jaaroverschrijdend aangifte.

TWK in loonaangifte raadplegen

De TWK mutaties zijn na het controleren van de aangifte te raadplegen in de digitale aangifte.

Om de oorsprong van een correctie aangifte of correcties in een Volledige aangifte te achterhalen, kun je in Profit de digitale loonaangifte en loonstrook raadplegen. Een correctie kan verschillende oorzaken hebben:

Terugwerkende kracht

Wanneer je de loonaangifte wilt raadplegen krijg je drie mogelijkheden:

Elke optie geeft zijn eigen gegevens weer. In onderstaand voorbeeld zie je welke gegevens zichtbaar worden bij het selecteren van de verschillende opties.

Pay_TWK in loonaangifte (01)

Volledige aangifte:

 • Loonaangifte van de geselecteerde regel: Voor werkgever EnYoi ICT Services is in periode 6 de aangifte gedaan. In deze weergave zie je wat er in deze periode per medewerker is aangeleverd.
 • Loonaangifte van volledige aangifte incl. correctieaangifte(s): In periode 6 zijn voor medewerker Wim Boekhout correcties meegenomen uit de perioden 1 t/m 5. Profit heeft voor deze correcties de aangifteregels 5.02, 4.03, 3.03, 2.04 en 1.05 gemaakt. De aangifte toont met deze weergave de gegevens uit de volledige aangifte (6.01) en alle perioden waarvoor de medewerker een correctie heeft die meegaat in de volledige aangifte
 • Vervangende loonaangifte van de geselecteerde periode: In periode 7 zijn er correcties ontstaan over periode 6. De gegevens uit regel 6.01 zijn voor Wim Boekhout vervangen door de gegevens uit aangifteregel 6.02. In deze weergave zie je de laatst aangeleverde gegevens. In dit geval is dat voor Wim Boekhout de gegevens uit de aangifteregel 6.02.

Correctieaangifte:

 • Loonaangifte van de geselecteerde regel: Profit toont in deze weergave de gegevens van de medewerkers waarvoor correcties in aangifteregel 6.02 aanwezig zijn.
 • Loonaangifte van volledige aangifte incl. correctieaangifte(s): De correcties uit aangifteregel 6.02 zijn ontstaan in periode 7 en gaan mee in de volledige aangifte 7.01. In deze weergave zie je de volledige aangifte waar de correctieaangifte in ontstaan is, inclusief alle andere aangifteregels die ook zijn ontstaan in die volledige aangifte, zoals bijvoorbeeld 5.03 en 4.04.
 • Vervangende loonaangifte van de geselecteerde periode: Omdat 6.02 op dit moment de laatste correctieaangifte is waar gegevens voor Wim Boekhout inzitten, zijn dit de laatst aangeleverde gegevens. Alle regels van één periode tonen via deze weergave dezelfde gegevens, namelijk de laatst aangeleverde gegevens per medewerker.

TWK in loonaangifte raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Aangiftecockpit.
 2. Open de aangifteregel.
 3. Selecteer de loonaangifte.
 4. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Profit toont in het scherm Medewerkergegevens de medewerkers waarvoor correcties zijn verwerkt.

  In het scherm Medewerkergegevens kun je een filter toepassen op periode. Noteer de medewerkercodes van medewerkers waarbij correcties zijn ontstaan.

 5. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 6. Selecteer de medewerker waarvan je net de medewerkercode hebt genoteerd.
 7. Klik op: ActiesRaadplegen salaris.
 8. Open de perioderegel.
 9. Open de regel TWK gegevens gestart in periode X.
 10. Je kunt de verschillen raadplegen en de oorzaak achterhalen met de verschillende controle functionaliteiten.