InSite publiceren/koppelen

Als het publiceren van een site voltooid is, kan deze door bezoekers geopend worden.

Inhoud

URL's van InSite-sites

In deze voorbeelden is '12345' het deelnemersnummer. Als de gebruikerscode bijvoorbeeld 12345.BKR is, dan is het deelnemersnummer 12345.

https://12345.afasinsite.nl

Productie-omgeving

Heb je meerdere productie-omgevingen waarop je Insite gebruikt, dan kun je naast https://12345.afasinsite.nl een extra URL aanvragen, bijvoorbeeld https://12345.afasinsite.nl/bedrijf2.

Hiervoor kun je een aanvraag insturen via de AFAS Klantportal.

https://12345.insitetest.afas.online

Testomgeving

Deze URL wordt automatisch aangemaakt als je een testomgeving aanvraagt.

Heb je meerdere testomgevingen waarop je Insite gebruikt, dan kun je een extra URL aanvragen, bijvoorbeeld https://12345.insitetest.afas.online/bedrijf2.

Hiervoor kun je een aanvraag insturen via de AFAS Klantportal.

https://12345.insiteaccept.afas.online

Accept-omgeving

Alleen voor AFAS Accept-klanten.

Het is niet mogelijk om een site te exporteren en te importeren in een andere omgeving.

Let op:

Bij het aanvragen van een testomgeving is standaard één test-InSite beschikbaar. Het publiceren werkt op dezelfde manier en lees je hieronder.

Je kunt zelf extra URL's aanvragen via de AFAS Klantportal.

Site publiceren

Als het publiceren van een site voltooid is, kan deze door bezoekers geopend worden.

Site publiceren:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.
 3. Open de eigenschappen van de site.

  Je beschikt nog niet over een eigen site als bij het openen van de eigenschappen van de site de volgende melding verschijnt: Dit zijn standaard meegeleverde gegevens van Profit. Deze gegevens kun je niet zelf onderhouden, maar wordt onderhouden door de leverancier van Profit. wil je een kopie maken en deze aanpassen en onderhouden? 

  Als je deze melding krijgt klik je op Ja en ga je eerst een site toevoegen.

 4. Ga naar het tabblad: Publiceren.
 5. Selecteer bij Weblocatie de URL waarop de website beschikbaar is.

  Dit is de URL waarmee je gebruikers de site kunnen openen.

  Als je dit veld niet vult wordt de site niet gepubliceerd. Bij een nieuwe site betekent dit dat bezoekers niets zien als ze de URL intypen, bij een bestaande site betekent het dat wijzigingen niet meer worden doorgevoerd. Je moet dus altijd een weblocatie invullen als je wilt dat de site te benaderen is via een browser.

  Let op:

  Is er geen URL beschikbaar? Kijk dan of je de URL van een andere site kunt ontkoppelen. Dit kan ook een site in een andere omgeving van dezelfde licentie zijn. Open de eigenschappen van de site en selecteer Geen locatie bij Weblocatie.

 6. Vink Website publiceren als 'onder constructie' aan als je wilt dat een bezoeker die nu inlogt op de site de melding krijgt dat de site onder constructie is.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

  De site wordt volledig gepubliceerd, dit kan enige tijd in beslag nemen. Als de site live staat, zullen vervolgens alleen wijzigingen opnieuw worden gepubliceerd.

Beveiligingsinstellingen

Leg de beveiligingsinstellingen van de site vast.

Beveiligingsinstellingen vastleggen:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.
 2. Open de eigenschappen van de site, tabblad Beveiliging.
  • Gebruikerssessie koppelen aan IP-adres

   Aan het begin van een sessie neemt een gebruiker een bepaald IP-adres in gebruik. Vink dit veld aan als de gebruiker dit IP-adres verplicht moet blijven gebruiken en niet mag wisselen van IP-adres.

   Als gebruikers zich regelmatig verplaatsen, dan kan het aanvinken van dit veld ongewenste gevolgen hebben. Bij de overgang naar een ander IP-adres (bijvoorbeeld een andere hotspot) zal InSite namelijk niet meer bereikbaar zijn en een foutmelding geven.

   Deze wijziging wordt niet direct doorgevoerd in de site, hierdoor kunnen gebruikers de volgende melding krijgen: Je hebt geen toegang tot dit deel van deze website. Je kunt dit voorkomen door InSite na het wijzigen van de instelling opnieuw te publiceren, doe dit alleen als InSite niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld 's avonds of in het weekend). Als je InSite opnieuw wilt publiceren, ga je naar het tabblad Publiceren. Bij het veld Weblocatie.selecteer je Geen locatie en je slaat je wijzigingen op. Vervolgens open je de eigenschappen van de site opnieuw en stel je de originele weblocatie weer in, waardoor de site opnieuw gepubliceerd wordt.

  • Toegang tot sitebeheer vlgs. restricties IP-adres

   Vink dit veld aan als het Sitebeheer alleen vanaf bepaalde IP-adressen gebruikt mag worden. Leg de IP-adressen of -ranges vast op het tabblad IP-restricties sitebeheer. Je kunt op dit tabblad aangeven welke IP-adressen of ranges zijn toegestaan of zijn uitgesloten.

   Op het tabblad IP-restricties sitebeheer kun je ook bepalen in welke volgorde de IP-restricties worden gecontroleerd. De regels worden van boven naar beneden (op basis van volgnummer) gecontroleerd. Als je restricties van het type toestaan en uitsluiten wilt combineren, zet de "uitsluiten" restricties dan bovenaan.

  Let op:

  De IP-restricties gelden alleen voor het gebruik van sitebeheer, niet voor de toegang tot InSite of OutSite als zodanig.

  • Voorkomen ingesloten te worden in iFrame wenselijk

   Als (een pagina van) de site in een iFrame op een externe website geframed wordt, vink je dit veld niet aan. Vink je dit veld wel aan, dan is framing van een pagina van de betreffende InSite / OutSite in een externe website niet mogelijk.

Direct naar

 1. InSite inrichten
 2. Ondersteunde browsers
 3. InSite publiceren/koppelen
 4. InSite kopiëren
 5. InSite publiceren in een andere taal
 6. InSite Hoofdsite instellen
 7. Autorisatie InSite
 8. Inlogpagina aanpassen
 9. Menu van de site
 10. Site functionaliteit inrichten
 11. Documentmanagement
 12. Invulformulier inrichten InSite & OutSite
 13. Profielen