Btw verlegd i.c.m. prorata bij inkoop inrichten

Dit onderwerp heeft betrekking op inkoop via Profit Ordermanagement, waarbij sprake is van btw-verlegd in combinatie met pro rata.

Inhoud

Beschrijving

Het gaat om de volgende combinatie:

 • De plicht van het afdragen van de btw aan de Belastingdienst is verlegd van de leverancier naar jou als afnemer.
 • In bepaalde sectoren (zoals de gezondheidszorg en het onderwijs) kun je geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van btw. Hierdoor moet een prorata-berekening wordt toegepast.

Bij deze combinatie moet jij als afnemer de btw afdragen, maar door de prorata-berekening draag je slechts een deel van het btw-bedrag af aan de Belastingdienst, de rest boek je als kosten.

Voorbeeld:

Je ontvangt een inkoopfactuur van 100 euro. Btw verlegd is van toepassing en er is een prorata-percentage van 90% van toepassing.

Jij moet de btw betalen in plaats van de leverancier. Het bedrag van de inkoopfactuur blijft 100 euro, dit wordt niet verhoogd met het btw-bedrag.

Je moet 90% van de btw afdragen aan de Belastingdienst. Bij een btw-percentage van 21% is dit dus 100 * 21% * 90% = 18,90 euro.

10% is voor je eigen rekening, dit is dus 100 * 21% * 10% = 2,10 euro. Dit betekent dat het kosten-/exploitatiebedrag wordt vermeerderd met 2,10 euro. Het totale kostenbedrag wordt dus 100 + 2,10 = 102,10 euro.

Het bovenstaande geldt voor:

 • Inkoopaanvragen, inkoopoffertes, inkooporders, inkoopfacturen en ontvangsten. Dit werkt ook door in verplichtingen en de confrontatie.
 • Btw verlegd in Nederland, in de EU en buiten de EU.
Inrichting

Bij de onderstaande inrichting worden alle inkopen bij een bepaalde inkooprelatie geboekt als btw-verlegd + pro rata. Het is ook mogelijk om de btw-bepaling te laten plaatsvinden via een verbijzonderingscode of project, hierdoor krijg je een meer fijnmazige opzet.

Grootboekrekening Btw-kosten niet terugvorderbare btw toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Grootboekrekening.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer Kosten bij Type rekening.

 4. Klik op: Volgende.
 5. Vink Btw toestaan aan.
 6. Klik op: Voltooien.

Artikelgroep of integratiegroep inrichten:

Als je geen artikelgroepen maar integratiegroepen gebruikt, moet je de integratiegroepen inrichten.

Artikelgroep inrichten:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Groepering / Artikelgroep.
 2. Open de eigenschappen van de artikelgroep
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen (of het tabblad Integratie als de confrontatie is ingeschakeld).
 4. Selecteer de rekening voor 'Btw-kosten niet terugvorderbare btw' bij Rek. niet terugvorderbare btw.

Integratiegroep inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Integratiegroep.
 2. Open de eigenschappen van de integratiegroep.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Selecteer de rekening voor 'Btw-kosten niet terugvorderbare btw' bij Rek. niet terugvorderbare btw.

Crediteur inrichten:

 1. Ga naar Financieel / Crediteur / Crediteur, tabblad Crediteur.
 2. Selecteer de btw-plicht 2, 3 of 4.

Btw-code inrichten:

 1. Ga naar: Financieel / Btw/icp / Inrichting / Btw-code.
 2. Ga naar het tabblad Algemeen.
  • De btw-code is voor inkoop.
  • De btw-code moet gekoppeld zijn aan de juiste btw-plicht voor btw verlegd.
  • De tariefgroep moet overeenkomen met de tariefgroep van het item/de regel in Ordermanagement. Heeft de btw-code bijvoorbeeld betrekking op het hoge tarief, dan moet voor het item/de regel ook het hoge tarief gelden.

 3. Ga naar het tabblad Verlegd.

  Koppel de grootboekrekening voor 'Btw-kosten niet terugvorderbare btw' die je eerder hebt aangemaakt.

 4. Ga naar het tabblad Btw te vorderen.
 5. Stel het pro rata percentage in.

  Let op:

  Hierdoor wordt bij alle boekingen met deze btw-code het prorata-percentage toegepast. Wil je alleen een prorata-percentage voor specifieke boekingen? Leg het prorata-percentage dan niet vast bij de btw-code maar bij de relevante verbijzonderingen.

  Een percentage van bijvoorbeeld 90% betekent dat je 90% afdraagt aan de Belastingdienst en dat 10% van de btw als kosten wordt geboekt.

Direct naar

 1. Btw-verlegd inrichten
 2. Btw verlegd bij verkoop inrichten
 3. Btw verlegd bij inkoop inrichten
 4. Btw verlegd i.c.m. prorata bij inkoop inrichten