Endpoints van Profit Connectoren (SOAP/XML en REST/JSON)

Overzicht van alle endpoints (URL's) en de vereiste versie van TLS.

Inhoud

Endpoints

Overzicht van de URL's (endpoints) en IP-adressen van de Profit Webservices.

Als je op je eigen systeem met een allowlist werkt, geef je de onderstaande IP-adressen vrij.

URL's PRODUCTIE-omgevingen

De omgevingsnaam van een Productie-omgeving begint met altijd met de letter O, bijvoorbeeld (O12345AA).

Let op:

Gebruik alleen de cijfers (12345) in de URL.

 

Endpoints en IP-adressen

SOAP/XML

https://12345.soap.afas.online/profitservices

IP-reeks: 185.46.182.140 t/m 185.46.182.179.

Alle endpoints

REST/JSON

https://12345.rest.afas.online/profitrestservices

IP-adres: 185.46.182.140 t/m 185.46.182.179.

Alle endpoints

URL's TEST-omgevingen

De omgevingsnaam van een Testomgeving begint met de letter T, bijvoorbeeld (T12345AA). Gebruik alleen de cijfers (12345) in de URL.

 

Endpoints en IP-adressen

SOAP/XML

https://12345.soaptest.afas.online/profitservices

IP-adres: 185.46.182.180 t/m 185.46.182.199.

Alle endpoints

REST/JSON

https://12345.resttest.afas.online/profitrestservices

IP-adres: 185.46.182.180 t/m 185.46.182.199.

Alle endpoints

URL's ACCEPT-omgevingen

De omgevingsnaam van een Acceptomgeving begint met de letter A, bijvoorbeeld (A12345AA). Gebruik alleen de cijfers (12345) in de URL.

 

Endpoints en IP-adressen

SOAP/XML

https://12345.soapaccept.afas.online/profitservices

IP-adres:

185.46.182.44

185.46.182.45

185.46.182.46

185.46.182.47

Alle endpoints

REST/JSON

https://12345.restaccept.afas.online/profitrestservices

IP-adres:

185.46.182.44

185.46.182.45

185.46.182.46

185.46.182.47

Alle endpoints

TLS

TLS1.2 is vereist bij het gebruik van de endpoints in dit artikel. Hierop is een beperkt aantal ciphersuites beschikbaar, maar deze bieden wel een zo breed mogelijke ondersteuning voor verschillende clients. Hierbij wordt een ECC-certificaat gebruikt, waardoor de sterke encryptie niet ten koste gaat van de snelheid.

Controleer of externe applicaties ook TLS 1.2 ondersteunen. Als dit niet het geval is, kan dit foutmeldingen opleveren.

AFAS ondersteunt alleen One-way SSL, het is niet mogelijk om bij een koppeling gebruik te maken van Two-way SSL.

Powershell scrips inrichten voor TLS 1.2

Wanneer je PowerShell gebruikt om connectoren (get en update) aan te roepen, is de kans groot dat je een van deze standaard PowerShell Commandlets gebruikt:

TLS 1.2 is de minimale eis op de connector eindpoints. Deze standaard PowerShell commandlets gaan niet standaard over TLS 1.2 (maar pas vanaf .NET 4.6), daarom moet je het script aanpassen. Doe je dit niet, dan krijg je bijvoorbeeld de volgende melding:

Invoke-WebRequest : The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

At line:1 char:1

+ Invoke-WebRequest -Uri "https://12345.rest.afas.online/"

+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

+ CategoryInfo : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-WebRequest], WebException

+ FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeWebRequestCommand

Je lost dit op door in het script TLS1.2 te forceren. Plak de volgende regel voor de aanroep van het connector-endpoint:

[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.SecurityProtocolType]::Tls12

Deze regel zet je voordat je het connectorendpoint gaat aanroepen. Zie ook deze documentatie.

Voorbeeld van een script zonder de aanpassing:

Voorbeeld van een script met de aanpassing:

Zie ook

Direct naar

  1. Connector - externe software koppelen met Profit (API)