Filterautorisatie op medewerkers o.b.v. organisatorische eenheid

Je gebruikt filterautorisatie op organisatorische eenheid bijvoorbeeld om een manager toegang te geven tot de gegevens van zijn medewerkers. Dit onderwerp heeft betrekking op filterautorisatie op een specifieke organisatorische eenheid.

Het is ook mogelijk om een universeel filter op organigramlaag in te stellen, dit wordt apart behandeld.

Je voegt aan de tabel Medewerkers een filter toe op een bepaalde organisatorische eenheid, zodat Profit bij toepassing van dit filter alleen medewerkers van deze organisatorische eenheid toont. Je koppelt dit filter aan de juiste gebruikersgroep. In het onderstaande voorbeeld gebruik je een filter op de organisatorische eenheid ADMTEAM en dit koppel je aan een groep waarbij de managers van deze organisatorische eenheid horen. Hierdoor kan een manager uit deze groep alle medewerkers van de onderliggende afdeling raadplegen.

Het grote voordeel van deze aanpak: als je een nieuwe manager toevoegt aan de gebruikersgroep ADMTEAM, krijgt deze op basis van de filterautorisatie automatisch toegang tot de juiste medewerkers.

Autorisatiefilter toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud filters.

  Je ziet de tabellen waarop je kunt filteren.

 3. Selecteer HRM / Medewerkers.
 4. Voeg een filter toe op organisatorische eenheid.

  Let op:

  Gebruik bij voorkeur een = filter, dit is de meest zekere manier om te filteren. Als je het autorisatiefilter in Profit BI gebruikt, is een = filter verplicht.

 5. Klik op: Opslaan.
 6. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 7. Selecteer de gebruikersgroep.
 8. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 9. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker (MSS) / Filters.
 10. Activeer het filter bij de groep.

Direct naar

 1. Filterautorisatie medewerkers
 2. Filterautorisatie eigen gegevens medewerker
 3. Filterautorisatie op medewerkers o.b.v. organisatorische eenheid
 4. Filterautorisatie o.b.v. laag organigram