Werken met Thin client, VDI, Citrix of Terminal server / RDS

Het AFAS Online platform is gebaseerd op Citrix-technieken. Je kan via Citrix Workspace contact leggen met het platform. Dit programma wordt door Citrix gemaakt, daarom kan AFAS hierop geen ondersteuning bieden.

Werkwijze gebruiker

Op een normale thuiscomputer zal je na het installeren van Citrix Workspace goed kunnen werken met AFAS Online. Aanvullend bestaan er verschillende IT-technieken die door organisaties toegepast worden. Vaak om te helpen met beveiliging, beheer, schaalvergroting, automatiseren of centralisering. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden dat gebruikers inloggen vanaf een thin client en daar vandaan werken op een centrale server (zoals een VDI of Citrix terminal server) waar ze hun programma’s gebruiken.

Dat gaat onder andere om:

 • Thin Client
 • Cloud werkplek
 • Online Werkplek
 • Citrix (Xenapp/XenDesktop)
 • VDI / Virtual desktop (Infrastructure)
 • VMware Horizon
 • (Windows) Terminal Server
 • RDP / Remote Desktop Protocol
 • RDS / Remote Desktop Services

Ondersteuning

Het gebruik van bovenstaande technieken zal er vaak voor zorgen dat het beheer complexer wordt. Er zijn hierdoor meer instellingen die goed moeten staan. Er worden vaak ook beperkingen gelegd op wat programma’s of netwerk/internet-connecties kunnen doen. Hierdoor kan het werken met Profit via de Citrix client langzamer, instabiel of op een andere manier problematisch worden.  AFAS heeft geen inzicht in de door de klantorganisaties genomen IT-maatregelen en toegepaste instellingen en kan hier daarom geen gericht advies geven over de inrichting en/of probleemoplossing. 

 Kies je als organisatie voor een aanvullende werkwijze (zoals Thin clients en Citrix servers), dan zal de kennis zelf (of via een eigen IT-afdeling of -partij) aanwezig moeten zijn om deze gekozen aanvullende IT-technieken zo in te stellen en te beheren, dat deze de werking met AFAS Online niet belemmeren.

Technische documentatie

De informatie die je als IT-medewerker over ons product en platform nodig kan hebben staat in onze documentatie op Help.afas.nl.

Algemene artikelen

Specifieke vragen of problemen:

Aandachtspunten / risicofactoren:

Het gebruik van de onderstaande technieken heeft relatief vaak vervelende effecten voor het gebruik van onze Software. Dit vanwege de complexiteit (bij het configureren) van deze technieken. 

 • Het toepassen van applicatie-virtualisatie (waarbij apps virtueel worden uitgerold, in tegenstelling tot een virtuele desktop) raden we af voor de Citrix Workspace, het Profit Communication Center en Office.
 • Wordt er gebruik gemaakt van technieken als SSL-scanning, SSL-decryption, HTTPS inspection, deep packet inspection (DPI) of een intrusion prevention system (IPS), dan kan dit invloed hebben op de performance en stabiliteit of tot foutmeldingen leiden. Ook een tussenliggende VPN of proxyserver kan afhankelijk van de instellingen problemen opleveren. Overweeg het netwerkverkeer van AFAS Online voor deze methodes door jouw IT-afdeling op een allowlist te laten plaatsen. Al is het maar om te kunnen concluderen of het de oorzaak van een bepaald probleem kan zijn. De adressen van AFAS staan in het artikel Systeemeisen Citrix-platform.

Direct naar

 1. Inloggen inrichten (Citrix / Single sign-on)
 2. Systeemeisen
 3. Citrix installeren
 4. Werken met Thin client, VDI, Citrix of Terminal server / RDS
 5. Twee-factorauthenticatie inrichten
 6. Single-sign on inrichten
 7. Messagebird inrichten voor sms-berichten
 8. Externe applicatie inloggen via AFAS Online