Exploitatiebedrag inkoop bij niet-terugvorderbare btw

Dit onderwerp is gericht op organisaties die (ten dele) zijn vrijgesteld van btw, zoals zorginstellingen. Door de vrijstelling mag je btw over inkopen slechts ten dele (pro rata) aftrekken als voorbelasting in de btw-aangifte. Omdat je slechts een deel van de btw mag aftrekken, moet je het restbedrag btw beschouwen als kosten. Dit wordt ook meegenomen in inkoopaanvragen.

Boeken van pro rata btw in een inkoopaanvraag

Voor inkoopaanvragen op zich hoef je geen specifieke inrichting te doen, wel moet btw vrijgesteld met pro rata voor inkoop zijn ingericht. Je richt in dat bij inkooporders op specifieke kostenplaatsen gewerkt wordt met pro rata btw.

Als je een inkoopaanvraag boekt op een verbijzondering die is ingericht voor pro rata btw, dan wordt het gedeelte van de btw dat je niet mag aftrekken als voorbelasting, bij het bedrag van de inkoopaanvraag opgeteld.

 1. Vraag de artikelen aan.
 2. Op de inkoopaanvraag kies je de verbijzondering die is ingericht voor pro rata btw.
 3. Stuur de aanvraag in. Het aanvraagbedrag wordt als volgt bepaald:

  aanvraagbedrag excl. btw - korting debiteur + btw niet-aftrekbaar

Hieronder zie je enkele voorbeelden van de berekening van het aanvraagbedrag, op basis van een aanvraag van 10.000 euro exclusief btw. Zie ook de uitleg onder de afbeelding.

De formule voor het te beoordelen bedrag = Bedrag exclusief btw - korting + niet-aftrekbare btw.

Dit 'Te beoordelen bedrag' zie je in onder andere de weergaven terug als Exploitatiebedrag.

Purch_Inkoopaanvraag met pro rata btw (Zorg)

Voorbeeld 1: btw 25% aftrekbaar

De btw van een bepaalde afdeling is voor 25% aftrekbaar, dit berust op een afspraak met de Belastingdienst. Vervolgens doe je een inkoopaanvaag voor 10.000 euro tegen het hoge btw-tarief van 21%.

Normaalgesproken bedraagt de te vorderen btw 21% van 10.000 = 2.100 euro. Maar je mag maar 25% aftrekken, dus het te vorderen bedrag is 25% van 2.100 euro = 525 euro. Het overige (1.575) mag je niet aftrekken, dit zijn kosten.

Het exploitatiebedrag van de inkoopaanvraag wordt 10.000 + 1.575 = 11.575 euro.

Voorbeeld 2: btw 25% aftrekbaar en 5% regelkorting

Hetzelfde voorbeeld, met een regelkorting van 5% bij de inkooprelatie.

Het inkoopbedrag excl. btw = 10.000 - 5% korting = 9.500.

Normaalgesproken bedraagt de te vorderen btw 21% van 9.500 = 1.995 euro. Maar je mag maar 25% aftrekken, dus het te vorderen bedrag is 25% van 1.995 euro = 498.75 euro. Het overige (1.496,25) mag je niet aftrekken, dit zijn kosten.

Het exploitatiebedrag van de inkoopaanvraag wordt 9.500 + 1.496.25 = 10.996,25 euro.

Direct naar

 1. Inkoopaanvragen voor interne inkoop (InSite)
 2. Inrichting
 3. Inkoopaanvraag o.b.v. productgroep insturen
 4. Vrije inkoopaanvraag insturen
 5. Favorieten gebruiken bij inkoopaanvragen
 6. Bijlage toevoegen voor inkoopofferte of -order
 7. Inkoopaanvraag beoordelen
 8. Inkoopaanvraag omzetten in inkoopofferte of -order
 9. Inkoop op website inkooprelatie (OCI-koppeling)