Nieuwe weergave toevoegen

Je voegt een nieuwe weergave toe met een wizard. Je voegt velden toe en je bepaalt de presentatie en de volgorde van de velden.

Een nieuwe weergave is voor alle gebruikers zichtbaar, tenzij je de weergave direct autoriseert.

Je kunt geblokkeerde gegevens zichtbaar maken door het veld Geblokkeerd toe te voegen. Vervolgens kun je bepalen of je de weergave met of zonder geblokkeerde regels wilt zien. Voor meer informatie, zie Weergave wijzigen.

Weergave toevoegen:

 1. Ga naar: de functie.

  Je kunt aan vrijwel elke functie weergaven toevoegen. De afbeeldingen in de onderstaande procedure zijn gebaseerd op het toevoegen van een weergave met openstaande posten van debiteuren.

 2. Voeg een weergave toe:
  1. Klik op de naam van de huidige weergave en klik dan op Beheer weergaven.

  2. Klik op: Nieuw.
 3.  Bepaal of je de nieuwe weergave wilt baseren op een bestaande weergave of een gegevensverzameling. Het is vaak het makkelijkst om een bestaande weergave als uitgangspunt te nemen.
 4. Selecteer de weergave of gegevensverzameling.

 5. Klik op: Volgende.
 6. Vul de omschrijving in.
 7. Klik op: Volgende.

Velden toevoegen aan de weergave:

 1. Je plaatst extra velden in de weergave. Verplaats de velden van het vak Beschikbare velden naar Velden in gegevensverzameling.

 2. Als je een veld wilt verwijderen, selecteer je het veld en klik je in de knoppenbalk op het 'prullenbakje'.

 3. Je kunt de kolomtitels aanpassen. Gebruik bij voorkeur korte titels, dan blijft de weergave overzichtelijk.
 4. Verplaats velden met de knoppen boven de veldenlijst.

 5. Klik op: Volgende.

Filter instellen:

 1. Stel eventueel een filter in.

  Hierdoor beperk je het aantal regels in de weergave en zie je alleen wat het nodig is. Gebruik indien mogelijk filters zoals =, > en < in plaats van een snelfilter. Dit komt de performance ten goede.

 2. Klik op Voorbeeld om het filter te controleren.
 3. Klik op: Voltooien.
 4. Sluit het scherm Beheer weergaven.
 5. Selecteer de nieuwe weergave.

Direct naar

 1. Weergave inrichten
 2. Autorisatie weergavebeheer
 3. Weergave toevoegen
 4. Weergave wijzigen
 5. Weergave blokkeren of verwijderen
 6. Weergave importeren en exporteren